r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken (art. 50), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 november 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Voornaamste resultaten

Brexitonderhandelingen

De hoofdonderhandelaar voor de brexit van de Commissie, Michel Barnier, gaf de ministers van de EU-27 een stand van zaken na de gesprekken met het VK van de afgelopen weken. Barnier legde uit dat er nog steeds intensief wordt onderhandeld, maar dat er nog geen akkoord is. Een van de belangrijkste vragen die nog op tafel ligt, is hoe een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland kan worden vermeden.

In deze laatste fasen van de onderhandelingen hebben de ministers zich opnieuw vastbesloten getoond de eenheid van de EU-27 te bewaren. Wij hebben ons vertrouwen in de onderhandelaar bevestigd en steunen zijn inspanningen om tot een akkoord te komen.

Gernot Blümel, Oostenrijks Minister voor de EU en van Kunst, Cultuur en Media

Wel herinnerden de ministers eraan dat men zich op alle niveaus moet blijven voorbereiden op alle mogelijke scenario's.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven