r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Overleg Raad Algemene Zaken

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op vrijdag 2 november 2018.

Op dinsdag 6 november spreken de woordvoerders Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken op 12 november.

Onderwerpen van debat zullen onder andere de stand van zaken van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk zijn alsmede de voortgang van de onderhandelingen over de nieuwe Europese begroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. Over dat onderwerp zullen de woordvoerders ook een rondetafelgesprek (7 november) en een specifiek algemeen overleg hebben met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën op 8 november.

Onderwerp van het algemeen overleg zal ook het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2019 zijn alsmede het pakket subsidiariteit dat op 23 oktober jl. is gepresenteerd. Tenslotte bespreken de leden rechtsstaat in de Europese lidstaten in het kader van de Jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat in de Raad Algemene Zaken.

  • 06/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 12 november 2018

Terug naar boven