r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK), Den Haag

Tweede Kamer Groen van Prinstererzaal
datum 21 mei 2019 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Groen van Prinstererzaal (GROZ) Toon locatie
zaal Groen van Prinstererzaal (GROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • Uitnodiging TCMG voor werkbezoek

 • Wijziging van de Bijlagen I en II bij het Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken; Stockholm, 22 april 2018

  Te behandelen:

  30952-338 Brief regering d.d. 29 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenWijziging van de Bijlagen I en II bij het Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken; Stockholm, 22 april 2018

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  30952-338 Wijziging van de Bijlagen I en II bij het Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken; Stockholm, 22 april 2018

 • Verlenging subsidiemodules Innovatiekredieten, SEED Capital en Vroegefasefinanciering

  Te behandelen:

  32637-371 Brief regering d.d. 14 mei 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatVerlenging subsidiemodules Innovatiekredieten, SEED Capital en Vroegefasefinanciering

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag 2018 op 12 juni 2019.

  32637-371 Verlenging subsidiemodules Innovatiekredieten, SEED Capital en Vroegefasefinanciering

  Bijlage

  Regeling

 • Voortgang EZK-initiatieven in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  31865-134 Brief regering d.d. 18 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatVoortgang EZK-initiatieven in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag 2018 op 12 juni 2019.

  31865-134 Voortgang EZK-initiatieven in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit

 • Reacties op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het aanvullende Urgenda pakket en op het verzoek commissie over een toelichting op het voorziene tijdpad voor het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  32813-321 Brief regering d.d. 18 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReacties op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het aanvullende Urgenda pakket en op het verzoek commissie over een toelichting op het voorziene tijdpad voor het Klimaatakkoord

  Besluit: Nadere informatie afwachten.

  32813-321 Reacties op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het aanvullende Urgenda pakket en op het verzoek commissie over een toelichting op het voorziene tijdpad voor het Klimaatakkoord

 • Resultaten pilot prepaid energie

  Te behandelen:

  29023-245 Brief regering d.d. 18 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatResultaten pilot prepaid energie

  Besluit: Agenderen voor een nog te voeren algemeen overleg Klimaat en energie.

  29023-245 Resultaten pilot prepaid energie

  Bijlage

  Evaluatierapport pilot Prepaid Energie in Nederland

 • De rol van het CBS in het licht van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

  Te behandelen:

  35000-XIII-81 Brief regering d.d. 26 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatDe rol van het CBS in het licht van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 4 juni 2019 om 15.00 uur.

  35000-XIII-81 De rol van het CBS in het licht van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

 • Kabinetspositie Europese Concurrentiekracht

  Te behandelen:

  30821-73 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatKabinetspositie Europese Concurrentiekracht

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en mededinging.

  30821-73 Kabinetspositie Europese Concurrentiekracht

  Bijlage

  Kabinetspositie

 • Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en kwartaaloverzicht EU-consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  22112-2792 Brief regering d.d. 29 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatKwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en kwartaaloverzicht EU-consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  22112-2792 Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en kwartaaloverzicht EU-consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Bijlage

  EU-wetgevingsonderhandelingen EZK. Eerste kwartaalrapportage, april 2019

 • Uitstel toezending BNC-fiche: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de Europese Unie COM (2019) 177

  Te behandelen:

  22112-2793 Brief regering d.d. 26 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatUitstel toezending BNC-fiche: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de Europese Unie COM (2019) 177

  Besluit: De minister zal worden verzocht het BNC-fiche 'Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de Europese Unie' tijdig aan de Kamer te doen toekomen, zodat zij zich hierover kan uitspreken voordat besluitvorming plaatsvindt.

  2019D21003 Verzoek toezending BNC-fiche

  22112-2793 Uitstel toezending BNC-fiche: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de Europese Unie COM (2019) 177

 • Gaswinning Waddenzee: Advies Auditcommissie monitoringsjaar 2017 en vervolg LTS-studie

  Te behandelen:

  29684-169 Brief regering d.d. 26 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatGaswinning Waddenzee: Advies Auditcommissie monitoringsjaar 2017 en vervolg LTS-studie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 22 mei 2019.

  29684-169 Gaswinning Waddenzee: Advies Auditcommissie monitoringsjaar 2017 en vervolg LTS-studie

  Bijlage

  Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

 • Reactie op verzoek commissie inzake toelichting op een viertal EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  22112-2797 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op verzoek commissie inzake toelichting op een viertal EU-raadplegingen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  22112-2797 Reactie op verzoek commissie inzake toelichting op een viertal EU-raadplegingen

 • Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG Rapportage

  Te behandelen:

  34298-27 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatMonitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG Rapportage

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet en Jaarverslag 2018 op 12 juni 2019.

  34298-27 Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG Rapportage

  Bijlage

  Derde Nederlandse SDG Rapportage

  Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019

 • Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2019, over een verslag van een bijeenkomst bij VNO-NCW en het openbaar maken van een notitie over een CO2-heffing

  Te behandelen:

  32813-322 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2019, over een verslag van een bijeenkomst bij VNO-NCW en het openbaar maken van een notitie over een CO2-heffing

  Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over een CO2-vrijstelling dan wel bij een nog aan te vragen debat over het Klimaatakkoord indien dit eerder plaats zou vinden.

  32813-322 Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2019, over een verslag van een bijeenkomst bij VNO-NCW en het openbaar maken van een notitie over een CO2-heffing

 • Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

  Te behandelen:

  33009-70 Brief regering d.d. 26 april 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatMissiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 11 juni 2019.

  33009-70 Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

 • Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine bedrijven (Kamerstuk 33009-53)

  Te behandelen:

  33009-71 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatReactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine bedrijven

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 11 juni 2019.

  33009-71 Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine bedrijven

  Bijlage

  bijlage

 • Uitstel Nota Mobiele Communicatie ten behoeve van nader onderzoek

  Te behandelen:

  24095-477 Brief regering d.d. 29 april 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatUitstel Nota Mobiele Communicatie ten behoeve van nader onderzoek

  Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Nota Mobiele Communicatie nog voor het zomerreces aan de Kamer te doen toekomen dan wel de Kamer te informeren over het tijdpad.

  2019D20988 Verzoek toezending Nota Mobiele Communicatie

  24095-477 Uitstel Nota Mobiele Communicatie ten behoeve van nader onderzoek

 • Uitstel toezending BNC-fiche: Cyberbeveiliging van 5G-netwerken

  Te behandelen:

  22112-2794 Brief regering d.d. 30 april 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatUitstel toezending BNC-fiche: Cyberbeveiliging van 5G-netwerken

  Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht het BNC-fiche 'Cyberbeveiliging van 5G-netwerken' tijdig aan de Kamer te doen toekomen, zodat zij zich hierover kan uitspreken voordat besluitvorming plaatsvindt.

  2019D20991 Verzoek toezending BNC-fiche Cyberbeveiliging van 5G-netwerken

  22112-2794 Uitstel toezending BNC-fiche: Cyberbeveiliging van 5G-netwerken

 • Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  23987-358 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatActuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  23987-358 Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk

  Bijlage

  Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het VK

 • Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen

 • Conceptprogramma rondetafelgesprek Afhandeling mijnbouwschade Groningen

 • Verzoek van het lid Sienot om de TCMG te vragen een technische briefing over het versnellen van de afhandeling van mijnbouwschade in Groningen te verzorgen

  Te behandelen:

  2019Z08954 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 2 mei 2019 - M.F. Sienot, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Sienot om de TCMG te vragen een technische briefing over het versnellen van de afhandeling van mijnbouwschade Groningen te verzorgen

  Besluit: De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zal worden gevraagd om op 20 juni 2019, voorafgaand aan het rondetafelgesprek Afhandeling mijnbouwschade Groningen, een technische briefing te verzorgen over het versnellen van de afhandeling van mijnbouwschade in Groningen.

  2019D18317 Verzoek van het lid Sienot om de TCMG te vragen een technische briefing over het versnellen van de afhandeling van mijnbouwschade Groningen te verzorgen

 • Verslag schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

  Te behandelen:

  35040-3 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 26 april 2019 - L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en KlimaatAntwoorden op vragen commissie over de initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

  Besluit: Agenderen voor het in te plannen notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie.

  35040-3 Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

 • Rapporteurschap Jaarverslag EZK

  Details

  Besluit: In navolging van de motie-Weverling (Kamerstuk 34725-XIII, nr. 10 ) zullen de rapporteurs voor het Jaarverslag 2018, de leden Wörsdörfer (VVD) en Bromet (GroenLinks), zich op het onderwerp ‘zicht op doeltreffendheid beleid’, waaronder subsidies, focussen. Hun bevindingen zullen in een notitie worden vastgelegd, die in de volgende procedurevergadering aan de commissie zal worden voorgelegd.

 • Algemeen overleg Klimaat en energie van 16 mei 2019

  Details

  Besluit: Het algemeen overleg Klimaat en energie van 16 mei 2019 zal worden voortgezet op 6 juni 2019 van 13.00 tot 15.00 uur.

 • Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019 (Kamerstuk 21501-30-456)

  Te behandelen:

  21501-30-457 Brief regering d.d. 25 april 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatAntwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg op 21 mei 2019 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 mei 2019.

  21501-30-457 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019

 • Appreciatie akkoord over de hoofdlijnen van Horizon Europe

  Te behandelen:

  22112-2791 Brief regering d.d. 19 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapAppreciatie akkoord over de hoofdlijnen van Horizon Europe

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg op 21 mei 2019 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 mei 2019.

  22112-2791 Appreciatie akkoord over de hoofdlijnen van Horizon Europe

 • Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ naar aanleiding van de verkennende studie van TNO naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen

  Te behandelen:

  32757-152 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ naar aanleiding van de verkennende studie van TNO naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 16 mei 2019.

  32757-152 Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ naar aanleiding van de verkennende studie van TNO naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen

 • Omvorming van salderen

  Te behandelen:

  31239-299 Brief regering d.d. 25 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatOmvorming van salderen

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 16 mei 2019.

  31239-299 Omvorming van salderen

 • Resultaten najaarsronde SDE+ 2018 en verloop openstelling voorjaarsronde SDE+ 2019

  Te behandelen:

  31239-301 Brief regering d.d. 26 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatResultaten najaarsronde SDE+ 2018 en verloop openstelling voorjaarsronde SDE+ 2019

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 16 mei 2019.

  31239-301 Resultaten najaarsronde SDE+ 2018 en verloop openstelling voorjaarsronde SDE+ 2019

 • Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

  Te behandelen:

  31239-300 Brief regering d.d. 26 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatVerbreding van de SDE+ naar de SDE++

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 16 mei 2019.

  31239-300 Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

 • Aanbieden Perspectief 2030 en Beleidsevaluatie NBTC

  Te behandelen:

  26419-75 Brief regering d.d. 18 april 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatAanbieden Perspectief 2030 en Beleidsevaluatie NBTC

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Toerisme op 25 april 2019.

  26419-75 Aanbieden Perspectief 2030 en Beleidsevaluatie NBTC

  Bijlage

  Evaluatie NBTC 2016-2018

  Perspectief - Bestemming Nederland

 • MKB-toets

  Te behandelen:

  32637-360 Brief regering d.d. 18 april 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatEvaluatie pilotfase MKB-toets

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 24 april 2019.

  32637-360 Evaluatie pilotfase MKB-toets

  Bijlage

  Evaluatie pilotfase MKB-toets. Eindrapportage

 • Advies waardedaling woningen in aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  33529-608 Brief regering d.d. 23 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatAdvies waardedaling woningen in aardbevingsgebied Groningen

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 22 mei 2019.

  33529-608 Advies waardedaling woningen in aardbevingsgebied Groningen

  Bijlage

  Advies

 • Maatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling

  Te behandelen:

  31239-302 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatMaatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 16 mei 2019.

  31239-302 Maatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling

 • Uitvoering van de motie-Wörsdörfer over het in kaart brengen van administratieve verplichtingen (Kamerstuk 35000-XIII, nr. 20)

  Te behandelen:

  2019Z10156 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 mei 2019 - M. Wörsdörfer, Tweede KamerlidUitvoering van de motie van het lid Wörsdörfer over het in kaart brengen van administratieve verplichtingen (Kamerstuk 35000-XIII, nr. 20)

  Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Wörsdörfer over het in kaart brengen van administratieve verplichtingen van het werkgeverschap en voorstellen te doen om te komen tot substantiële vereenvoudigingen en verlichtingen (Kamerstuk 35000-XIII, nr. 20).

  2019D21025 Verzoek stand van zaken uitvoering motie-Wörsdörfer (Kamerstuk 35000-XIII, nr. 20)

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven