r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Financiën, Den Haag

Thorbeckezaal Tweede Kamer
datum 22 mei 2019 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Thorbeckezaal (THOZ) Toon locatie
zaal Thorbeckezaal (THOZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

 • De besluitenlijst van de procedurevergadering van 24 april 2019 wordt vastgesteld

 • Gezamenlijk statement over het BICC

  Te behandelen:

  21501-07-1600 Brief regering d.d. 30 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënGezamenlijk statement over het BICC

  Besluit: Reeds behandeld in het op 14 mei 2019 gehouden algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.

  21501-07-1600 Gezamenlijk statement over het BICC

  Bijlage

  Joint Language on Ownership and Financing of BICC

 • Kabinetsappreciatie halfjaarlijkse rapportage over realisaties EMU-saldo en EMU-schuld van Italië en Frankrijk

  Te behandelen:

  35000-IX-22 Brief regering d.d. 7 mei 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënKabinetsappreciatie halfjaarlijkse rapportage over realisaties EMU-saldo en EMU-schuld van Italië en Frankrijk

  Besluit: Reeds behandeld in het op 14 mei 2019 gehouden algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.

  35000-IX-22 Kabinetsappreciatie halfjaarlijkse rapportage over realisaties EMU-saldo en EMU-schuld van Italië en Frankrijk

 • Tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL

  Te behandelen:

  35123-18 Brief regering d.d. 29 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënTijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling op 15 mei 2019 van de Machtigingswet oprichting Invest-NL (35123).

  35123-18 Tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL

  Bijlage

  Instellingsbesluit tijdelijke Commissie Advisering Invest-NL in opbouw

 • Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

  Te behandelen:

  35196 Wetgeving d.d. 15 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënGoedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

  De commissie Financiën heeft op 25 april 2019 over dit wetsvoorstel blanco verslag uitgebracht.

  2019D16719 35196 Nader rapport inzake Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

  35196-1 Koninklijke boodschap

  35196-2 Voorstel van wet

  35196-3 Memorie van toelichting

  35196-4 Verslag (blanco)

 • Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

  Te behandelen:

  35203 Wetgeving d.d. 24 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënWijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 13 juni 2019 om 14.00 uur.

  Het wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel ontvangt u op uiterlijk 6 juni 2019.

  2019D18771 35203 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

  35203-1 Koninklijke boodschap

  35203-2 Voorstel van wet

  35203-3 Memorie van toelichting

  35203-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

  Te behandelen:

  35205 Wetgeving d.d. 13 mei 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënWijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 25 juni 2019 om 14.00 uur.

  U ontvangt uiterlijk donderdag 13 juni 2019 een wetgevingsrapport.

  De vliegbelasting was opgenomen in de jaarplanning 2018 van de commissie Financiën. De commissie heeft als gevolg daarvan besloten op 7 december 2018 een notitie openbaar te maken over de vliegbelasting (Kamerstuk 32140, nr. 48).

  Besluit: De leden Van Raan (PvdD), Leijten (SP) en Omtzigt (CDA) doen per e-mail aan de commissie een voorstel voor een rondetafelgesprek of technische briefing over dit wetsvoorstel.

  2019D19231 35205 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

  35205-1 Koninklijke boodschap

  35205-2 Voorstel van wet

  35205-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting: doorrekening nieuwe varianten

  Invoering vliegbelasting

  Ramingstoelichting en Certificering budgettaire raming Wet vliegbelasting

  35205-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Reactie op verzoek commissie over de toekomst van de Volksbank

  Te behandelen:

  33532-86 Brief regering d.d. 10 mei 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënReactie op verzoek commissie over de toekomst van de Volksbank

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  • In de procedurevergadering van 10 april heeft de commissie op voorstel van het lid Nijboer (PvdA) ingestemd met het te zijner tijd houden van een algemeen overleg over de toekomst van de Volksbank; dat overleg zou kunnen worden gehouden nadat de Kamer een brief van de minister daarover heeft ontvangen.
  • In de nu ontvangen brief geeft de minister de commissie in overweging het algemeen overleg pas te houden nadat hij de Kamer nadere informatie van NLFI zal hebben toegestuurd.

  33532-86 Reactie op verzoek commissie over de toekomst van de Volksbank

 • Antwoorden op vragen commissie over onderzoeken naar de schenk- en erfbelasting

  Te behandelen:

  31066-484 Brief regering d.d. 17 mei 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over een opzet voor een onderzoek naar de schenk- en erfbelasting en verzoek om een toelichting op het tijdpad van de aangekondigde onderzoeken van CPB en ADR

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op 19 juni 2019.

  Besluit: De minister en de staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Auditdienst Rijk (ADR) ook de bijstellingen van de ramingen van de inkomsten uit erf- en schenkbelasting te laten onderzoeken.

  2019D21367 Verzoek om onderzoek door ADR naar bijstellingen van ramingen van inkomsten uit erf- en schenkbelasting

  31066-484 Verslag van een schriftelijk overleg over een opzet voor een onderzoek naar de schenk- en erfbelasting en verzoek om een toelichting op het tijdpad van de aangekondigde onderzoeken van CPB en ADR

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Reactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan

  Te behandelen:

  30539-18 Brief regering d.d. 19 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënReactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan

  Besluit: De voorzitter van de commissie Financiën zal namens de commissie het Presidium per brief verzoeken om, in het kader van de afspraken over de embargoregeling met betrekking tot de Miljoenennota, met het kabinet de mogelijkheid te bespreken dat voortaan ook het Belastingplan op de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo aan de Kamer wordt verstrekt. De reactie van de staatssecretaris van Financiën op een dergelijk verzoek van de commissie, de analyse van de staf van deze reactie en de mogelijke beperking rond maatregelen in het Belastingplan die onmiddellijke werking kennen zullen worden opgenomen in de brief.

  30539-18 Reactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan

 • Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Slachtofferhulp Nederland, de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en het Verbond van Verzekeraars d.d. 15 februari 2019 over de fiscale behandeling van letselschadevergoedingen

  Te behandelen:

  35026-65 Brief regering d.d. 24 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënReactie op verzoek commissie inzake de brief van Slachtofferhulp Nederland, de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en het Verbond van Verzekeraars d.d. 15 februari 2019 over de fiscale behandeling van letselschadevergoedingen

  Besluit: Adressant informeren.

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 19 juni 2019.

  35026-65 Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Slachtofferhulp Nederland, de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en het Verbond van Verzekeraars d.d. 15 februari 2019 over de fiscale behandeling van letselschadevergoedingen

 • Reactie op verzoek commissie over het aantal correcties bij de beoordeelde aangiften vennootschapsbelasting van het mkb

  Te behandelen:

  31066-482 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënReactie op verzoek commissie over het aantal correcties bij de beoordeelde aangiften vennootschapsbelasting van het mkb over het belastingjaar 2016

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31066-482 Reactie op verzoek commissie over het aantal correcties bij de beoordeelde aangiften vennootschapsbelasting van het mkb over het belastingjaar 2016

 • Beantwoording vragen commissie over de voorbereiding van de aangiftecampagne inkomstenbelasting

  Te behandelen:

  31066-483 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënBeantwoording vragen commissie over de voorbereiding van de aangiftecampagne inkomstenbelasting

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 19 juni 2019.

  31066-483 Lijst van vragen en antwoorden over de voorbereiding van de aangiftecampagne inkomstenbelasting

 • Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Details

  Aanbieding op 15 mei 2019 van de rapporten Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de ministeries.

 • Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 • Onderzoek van de leden Sneller en Snels naar de toepassing van artikel 3.1 van de CW 2016

  Details

  Onderstaande (positieve) reacties zijn binnengekomen op het verzoek van de rapporteurs Inzicht in Kwaliteit aan een vijftal departementen inzake medewerking aan een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 CW 2016. De minister van Defensie heeft eveneens medewerking toegezegd in een brief (31865-137) waarbij de commissie Defensie als voortouwcommissie is aangemerkt.

  Te behandelen:

  34967-18 Brief regering d.d. 6 mei 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMedewerking aan het onderzoek van de leden Sneller en Snels naar de toepassing van artikel 3.1 van de CW 2016 bij de Wet Invoering Extra Geboorteverlof

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34967-18 Medewerking aan het onderzoek van de leden Sneller en Snels naar de toepassing van artikel 3.1 van de CW 2016 bij de Wet Invoering Extra Geboorteverlof

  31865-141 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie inzake onderzoek rapporteurs naar toepassing artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31865-141 Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek rapporteurs naar toepassing artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016

 • Nadere reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Zicht op revolverende Fondsen van het Rijk’

  Te behandelen:

  31865-142 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënNadere reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Zicht op revolverende Fondsen van het Rijk’

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Revolverende fondsen.

  Tot het houden van dit algemeen overleg is in de procedurevergadering van 24 april jl. besloten op voorstel van de leden Slootweg (CDA) en Alkaya (SP). Het overleg zal worden ingepland na het zomerreces. De commissies EZK, BiZa en BuHa-OS zullen als volgcommissie worden aangemerkt.

  31865-142 Nadere reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Zicht op revolverende Fondsen van het Rijk’

 • Vacature collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  2019Z09063 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 6 mei 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerVacature collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De Algemene Rekenkamer houdt de commissie op de hoogte van het verloop van de wervingsprocedure.

  2019D18526 Vacature collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

 • Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing voorafgaand aan publicatie onderzoek Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst

  Details

  Besluit: De commissie accepteert het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te organiseren over het op dinsdag 11 juni 2019 te publiceren onderzoek Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst.

  De besloten technische briefing wordt ingepland op dinsdag 11 juni 2019, van 16.00-17.00 uur en onder de leden wordt belangstelling voor deelname geïnventariseerd.

 • Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 17 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  2019Z08524 Lijst met EU-voorstellen d.d. 24 april 2019 - A.H.M. Weeber, griffierLijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 17-20 (FIN) 2019

  Besluit: Voorstel COM(2019)192 aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de overige behandelvoorstellen in de noot volgen.

  • I. 
   COM (2019) 192: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader

  Behandelvoorstel:Voor kennisgeving aannemen.

  Noot: Het voorstel betreft een wijziging van de btw- en accijnsrichtlijn. Momenteel worden defensie-inspanning in het kader van de NAVO uitgezonderd, maar defensie-inspanningen in het kader van de EU niet. Middels deze wijziging wordt dit gelijk getrokken. Het betreft militaire missies en operaties in het kader van het GVDB, EU-gevechtsgroepen, wederzijdse bijstand, PESCO en activiteiten van het EDA. Er zijn geen gegevens voorhanden op basis waarvan de gevolgen precies kunnen worden becijferd. Een inschatting voor de uitgaven onder het EDA betreft een vrijstelling van 80 miljoen euro.

  II. COM (2019) 188: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER DE EXTERNE EIB-ACTIVITEITEN IN 2017 MET EU-BEGROTINGSGARANTIE

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Noot: Het verslag geeft een overzicht van de activiteiten van de EIB onder EU-garantie voor niet-EU landen. De EU staat voor 3,7 mld euro garant aan de EIB om 32,3 mld euro aan leningen te genereren voor landen buiten de unie. In 2017 is voor 5,5 mld aan financieringsverrichtingen ondertekend, 19% minder dan in het jaar ervoor. De verklaring voor het lagere aantal ondertekeningen is vooral te vinden in de afname van de EIB-verrichtingen in Turkije en het oostelijk nabuurschap. In de voorgaande jaren had de EIB in deze regio’s grote investeringsvolumen opgebouwd. Het cumulatieve aandeel leningen gericht op klimaatactie voor de mandaatperiode 2014-2020 staat op 32%.

  III. COM (2019) 189: Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Gemengde Commissie EU-CTC die is ingesteld bij de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987, met betrekking tot wijzigingen van deze overeenkomst

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Noot: Het besluit stelt de positie van de EU vast in de voorstellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de EU en Ijsland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland en Turkije in het gemeenschappelijk douanevervoer. Het betreft een serie kleine wijzigingen die de EU ondersteund om de overeenkomst in lijn te brengen met het reeds bestaande Unierecht, zoals de naamswijziging van Macedonië en specifieke bepalingen met betrekking tot de zogenoemde “T2-corridor”.

  IV. COM (2019) 196: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ, HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EN DE REKENKAMER Fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie: krachtiger optreden om de EU-begroting te beschermen

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Noot: In deze mededeling stelt de Commissie voornemens te zijn haar interne controlesystemen voor de fraudebestrijdingsstrategie 2019 en het begeleidende actieplan te verscherpen en indicatoren te ontwikkelen om de fraudeaanpak beter meetbaar te maken. De Commissie wil een krachtigere analytische capaciteit opbouwen met een meer gecentraliseerd systeem voor de bewaking van haar fraudeaanpak. Dit zal zich weerspiegelen in de jaarverslagen over de bescherming van de financiële belangen van de EU, waarin de Commissie regelmatig verslag uitbrengt over de implementatie van de fraudebestrijdingsstrategie.

  • V. 
   COM (2019) 213: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application and review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation)

  Behandelvoorstel: Betrekken bij AO Eurogroep/Ecofinraad van donderdag 6 juni 2019.

  Noot: Het verslag betreft een evaluatie van de toepassing van de richtlijn en verordening voor resolutie die gelieerd zijn aan de bankenunie. Het verslag stelt dat veel banken op weg zijn om aan de MREL vereisten te voldoen, maar dat er bij sommige banken nog tekortkomingen zijn. Het bespreekt daarnaast hoe de regelgeving is toegepast in enkele casussen. Daarnaast gaat het in op de instrumenten voor preventieve herkapitalisatie en doet het enkele suggesties die kunnen worden betrokken bij het debat over de backstop van de bankenunie en het debat over een Europees depositogarantiestelsel.

  VI. COM (2019) 310: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010) (Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Noot: De mededeling is een jaarlijks overzicht van veranderingen in het bruto nationaal inkomen op basis van de laatste economische ramingen welke bepalend zijn voor de landelijke afdracht aan het MFK voor volgend jaar. Ook geeft de mededeling inzicht in de vastgestelde marges voor eigenmiddelen als inkomsten voor het MFK. De bijgevoegde tabellen geven echter geen inzicht in de afdracht per land.

  2019D17351 Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 17-20 (FIN) 2019

 • Vooruitblik op de controle inzake toezicht op staatssteun aan banken

 • Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in het eerste kwartaal 2019 op beleidsterrein Financiën

  Te behandelen:

  21109-238 Brief regering d.d. 12 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenStand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Deze brief met een kwartaaloverzicht van de implementatie van EU-richtlijnen wordt geagendeerd op verzoek van de commissie Europese Zaken. Op het terrein van de commissie Financiën is sprake van een dreigende overschrijding van de uiterste implementatiedatum van de arbitragerichtlijn. De arbitragerichtlijn dient uiterlijk 30 juni 2019 te zijn geïmplementeerd. De commissie Financiën heeft op 24 april 2019 de Wet fiscale arbitrage (35 110) waarmee de arbitragerichtlijn wordt geïmplementeerd aangemeld voor plenaire behandeling.

  21109-238 Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2019

  Bijlage

  Overzicht ingebrekestellingen (per departement)

  Geïmplementeerde richtlijnen 2019 - 1e kwartaal

 • Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van een machtiging aan Polen tot toepassing van een bijzondere maatregel in afwijking van de btw-richtlijn ("split payment")

  Te behandelen:

  22112-2796 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënReactie op verzoek commissie inzake het voorstel (COM (2019) 10) voor een uitvoeringsbesluit van de Raad waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  • Deze brief bevat de reactie van de staatssecretaris van Financiën op het verzoek van de commissie om in te gaan op de machtiging die Polen had verzocht tot afwijking van de btw-richtlijn. In het bijzonder had de commissie gevraagd of dit ook voor Nederland mogelijkheden zou bieden. Polen had verzocht om een alternatief systeem voor de inning van btw te mogen hanteren om btw-fraude te bestrijden.
  • De staatssecretaris was gevraagd om een reactie naar aanleiding van de procedurevergadering van de commissie van 5 februari 2019, op voorstel van het lid Lodders (VVD).

  22112-2796 Reactie op verzoek commissie inzake het voorstel (COM (2019) 10) voor een uitvoeringsbesluit van de Raad waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

 • Aanbieding activiteitenverslag 2018 van ERK

 • EU begroting 2019: eerste aanvullende begroting

  Te behandelen:

  21501-03-128 Brief regering d.d. 30 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënEU begroting 2019: eerste aanvullende begroting

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de nog te ontvangen Voorjaarsnota 2019.

  21501-03-128 EU begroting 2019: eerste aanvullende begroting

 • Verzoek om rondetafelgesprek belastingheffing multinationals om te zetten in een parlementaire ondervraging

  Te behandelen:

  2019Z07161 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 9 april 2019 - R.M. Leijten, Tweede KamerlidVerzoek om rondetafelgesprek belastingheffing multinationals om te zetten in een parlementaire ondervraging

  Besluit: Geen steun verleend aan het voorstel om de Kamer voor te stellen het rondetafelgesprek over belastingafdracht multinationals om te zetten in een parlementaire ondervraging.

  Aangehouden in de procedurevergadering van 10 april 2019. Inmiddels hebben Shell, Philips en Akzo Nobel laten weten dat zij zullen deelnemen aan het rondetafelgesprek over de belastingafdracht van multinationals van 29 mei 2019.

  2019D14712 Verzoek om rondetafelgesprek belastingheffing multinationals om te zetten in een parlementaire ondervraging

 • Informatie PBL n.a.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Elektrisch rijden en het CARbonTAX-model

 • Brief van de Kamervoorzitter over het gebruik van de toezeggingenregistratie

  Te behandelen:

  2019Z09466 Brief Kamer d.d. 14 mei 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede KamerBrief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Besluit: Vanaf het eerstvolgende algemene overleg van de commissie Financiën zal de voorzitter van de commissie de door de minister en/of de staatssecretaris in het overleg gedane toezeggingen herhalen, onder vermelding van de naam van het lid/de leden aan wie de toezeggingen zijn gedaan.

  2019D19332 Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief Minister-president

 • Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

  Details

  Plenaire activiteiten

  Besluit: Kennisgenomen van het onderstaande overzicht (gebaseerd op de lange termijnagenda van 17 mei 2019).

  • a) 
   Wetgeving:

  (week 22 - 28, 29 en 30 mei) - Wet fiscale arbitrage (35 110); aangemeld voor plenaire behandeling op 24 april jl.

  • b) 
   Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  • 22. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  • 26. 
   Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister en staatssecretaris Financiën)
  • 30. 
   Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (staatssecretaris Financiën)
  • 40. 
   Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  • 46. 
   Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  • 54. 
   Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (minister Financiën)
  • 56. 
   Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien, minister EZK, minister SZW)
  • 77. 
   Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  • 91. 
   Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (minister Financiën)
  • c) 
   Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
  • 57. 
   Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
  • 76. 
   Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  • 84. 
   Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
  • 85. 
   Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  • d) 
   Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):

  -geen.

  Commissieactiviteiten van de commissie Financiën

  Besluit:

  • 1) 
   Het AO Operationele gevolgen van de Brexit zal worden uitgesteld tot kort voor het zomerreces.
  • 2) 
   Het AO Fiscale beleidsagenda 2019 wordt gehouden op donderdag 27 juni, van 10.00 tot 13.00 uur.
  • 3) 
   Over het al dan niet plannen van het AO ECB-beleid, waartoe de commissie in 2018 al heeft besloten, wordt besloten in een volgende procedurevergadering, na ontvangst van een op korte termijn te ontvangen brief van de minister over monetair beleid.

  Wetgevings/Notaoverleggen

  Besluit: per e-mail wordt geïnventariseerd in hoeverre nog behoefte bestaat aan het behandelen van de hieronder genoemde wetsvoorstellen 35 003 en 35117 in een wetgevingsoverleg, waartoe de commissie eerder heeft besloten. deze behoefte niet langer blijkt te bestaan, zullen de wetsvoorstellen worden aangemeld behandeling als hamerstuk.

  Reeds geplande wetgevingsoverleggen:

  3 juni 2019, 13.00-15.00 uur - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (35 003);

  3 juni 2019, 15.30-17.30 uur - Wijzigingswet financiële markten 2019 (35 117);

  28 oktober 2019, 11.00-19.00 uur - Belastingplan 2020;

  4 november 2019, 11.00-23.00 uur - Belastingplan 2020.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO)

  di 04-06-2019 17.30-20.30 AO Vernieuwde rulingpraktijk

  wo 05-06-2019 10.00-13.00 AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (besloten is tot uitstel van dit AO)

  do 06-06-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

  wo 12-06-2019 14.00-17.30 AO Financiële markten

  wo 19-06-2019 10.00-14.00 AO Belastingdienst

  wo 03-07-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten:

  AO Accountancy

  AO Autobelastingen

  AO Begroten en verantwoorden

  AO ECB-beleid

  AO Europese btw

  AO Fiscale beleidsagenda 2019

  AO ICT Belastingdienst/Douane

  AO Revolverende fondsen

  AO Toekomst van de Volksbank

  AO Witwassen en terrorismefinanciering

  Overige commissieactiviteiten:

  wo 22-05-2019 14.00-17.00 Rondetafelgesprek UBO-register

  wo 29-05-2019 09.45-11.30 Besloten gesprek met delegatie uit de Bundestag (Finanzausschuss)

  wo 29-05-2019 14.00-16.30 Rondetafelgesprek Belastingafdracht multinationals

  wo 12-06-2019 10.00-12.00 - Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

  do 13-06-2019 10.00-13.00 Rondetafelgesprek Geld en schuld

  do 20-06-2019 12.30-14.00 Openbaar gesprek met Eurocommissaris Moscovici - tijdstip nog niet definitief

  06-07 t/m 13-07-2019 Werkbezoek Japan

  ma 02-09-2019 ca. 10.00 - Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM)

  ma 02-09-2019 14.00-17.00 - Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

  vr 04-10-2019 - Accountability Hack 2019

 • Uitnodiging Deloitte voor werkbezoek

 • Verantwoording openstaande voorschotten toeslagen

  Te behandelen:

  35200-5 Brief regering d.d. 20 mei 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVerantwoording openstaande voorschotten toeslagen

  Besluit: Betrekken bij het - uitgestelde - Verantwoordingsdebat 2018.

  Tevens betrekken bij een wetgevingsoverleg in juni, over het jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van Financiën, het bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer en de Monitor Brede Welvaart, indien de commissie daartoe op voorstel van de rapporteurs verantwoording eventueel zou besluiten.

  35200-5 Verantwoording openstaande voorschotten toeslagen

 • Beantwoording vragen commissie over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

  Te behandelen:

  35200-6 Brief regering d.d. 20 mei 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeantwoording vragen commissie over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

  Besluit: Betrekken bij het - uitgestelde - Verantwoordingsdebat 2018.

  35200-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Stafnotitie - Planning voorlichting Raad van State ter uitvoering van de motie Omtzigt/Bruins

 • Stafnotitie - Voortgang rondetafelgesprek belastingafdracht multinationals

 • Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) om feitelijke vragen te stellen over de CAF-11 zaak

  Details

  Besluit: Na ontvangst van de bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 mei 2019 gevraagde brief over het vermeende etnisch profileren door de Belastingdienst zal een inbrengdatum worden bepaald voor het stellen van feitelijke vragen.

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven