r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Financiën, Den Haag

Thorbeckezaal Tweede Kamer
datum 24 april 2019 15:30 - 16:30
plaats Den Haag
locatie Thorbeckezaal (THOZ) Toon locatie
zaal Thorbeckezaal (THOZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

 • De besluitenlijst van de procedurevergadering van 10 april 2019 en de besluitenlijst van de extra procedurevergadering van 11 april 2019 worden vastgesteld.

 • Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

  Te behandelen:

  35196 Wetgeving d.d. 15 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënGoedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 april 2019 om 16.00 uur.

  Met deze wet wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 het percentage van het bedrag, dat in bepaalde situaties van voorbelasting wordt uitgesloten, verhoogd van 6 naar 9% zodat dit in overeenstemming is met het thans geldende verlaagde btw-tarief. De toelichting op het hieraan gekoppelde besluit is via deze link raadpleegbaar.

  De staf stelt gezien de beperkte omvang van het wetsvoorstel voor hier geen wetgevingsrapport over op te stellen.

  2019D16719 35196 Nader rapport inzake Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

  35196-1 Koninklijke boodschap

  35196-2 Voorstel van wet

  35196-3 Memorie van toelichting

  35196-4 Verslag (blanco)

 • Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van Wijziging inzake Wet fiscale arbitrage

  Te behandelen:

  35110-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 23 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35110-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35110-7 Nota van wijziging d.d. 23 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35110-7 Nota van wijziging

  35110 Wetgeving d.d. 17 december 2018 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënInvoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage)

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  De richtlijn dient 30 juni 2019 te zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving.

  2018D60688 35110 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage)

  2019D17843 35110, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 24 april 2019)

  35110-1 Koninklijke boodschap

  35110-2 Voorstel van wet

  35110-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Uitvoeringstoets belastingdienst

  35110-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35110-5 Verslag

  35110-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35110-7 Nota van wijziging

 • Innovatie in de financiële sector

  Te behandelen:

  32013-213 Brief regering d.d. 9 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënInnovatie in de financiële sector

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Financiële markten op woensdag 12 juni 2019.

  32013-213 Innovatie in de financiële sector

 • Wetgevingsbrieven AFM en DNB op het terrein van de financiële markten

  Te behandelen:

  32545-103 Brief regering d.d. 10 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënWetgevingsbrieven AFM en DNB op het terrein van de financiële markten

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Financiële markten op woensdag 12 juni 2019.

  32545-103 Wetgevingsbrieven AFM en DNB op het terrein van de financiële markten

  Bijlage

  Wetgevingsbrief 2019 DNB

  Wetgevingsbrief 2019 AFM

  Reactie op knelpunten DNB en AFM 2019

 • Antwoorden op vragen commissie over de vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Te behandelen:

  31311-216 Brief regering d.d. 23 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over de vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 12 juni 2019.

  31311-216 Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

 • Toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier

  Te behandelen:

  31066-479 Brief regering d.d. 29 maart 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënToezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 14 mei 2019 om 16.00 uur.

  In de procedurevergadering van 10 april 2019 aangehouden op verzoek van het lid Omtzigt (CDA).

  31066-479 Toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier

 • Massaal bezwaar box 3 - toezending aanwijzingsbesluit

  Te behandelen:

  34245-6 Brief regering d.d. 18 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënMassaal bezwaar box 3 - toezending aanwijzingsbesluit

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34245-6 Massaal bezwaar box 3 - toezending aanwijzingsbesluit

  Bijlage

  Aanwijzingsbesluit

 • Nieuw anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekering

  Te behandelen:

  35000-IX-21 Brief regering d.d. 17 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënNieuw anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 21 mei 2019 te 14:00 uur.

  35000-IX-21 Nieuw anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekering

 • 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen

  Te behandelen:

  31066-480 Brief regering d.d. 17 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de Belastingdienst en dit in te plannen op woensdag 19 juni 2019.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 16 mei 2019 te 14:00 uur.

  De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk vrijdag 14 juni 2019 naar de Kamer te sturen indien u akkoord gaat met het bovenstaande voorstel het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 19 juni 2019 in te plannen.

  31066-480 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen

  Bijlage

  23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

  Jaarverslag APA/ATR-team 2018

 • Controle van de Douane op de doorvoer van militaire goederen

  Te behandelen:

  31934-22 Brief regering d.d. 10 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënControle van de Douane op de doorvoer van militaire goederen

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer.

  31934-22 Controle van de Douane op de doorvoer van militaire goederen

 • Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

  Te behandelen:

  32140-50 Brief regering d.d. 15 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënBouwstenen voor een beter belastingstelsel

  Besluit: Agenderen voor een nog voor het zomerreces te houden algemeen overleg over de Fiscale Beleidsagenda 2019.

  De staatssceretaris zal later dit voorjaar de Fiscale Beleidsagenda 2019 naar de Kamer sturen.

  32140-50 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

 • Kabinetsreactie box 3 op basis van werkelijk rendement

  Te behandelen:

  35026-64 Brief regering d.d. 15 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënKabinetsreactie box 3 op basis van werkelijk rendement

  Besluit: Agenderen voor een nog voor het zomerreces te houden algemeen overleg over de Fiscale Beleidsagenda 2019.

  De staatssecretaris zal later dit voorjaar de Fiscale Beleidsagenda 2019 naar de Kamer sturen.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 16 mei om 14.00 uur ...

  35026-64 Kabinetsreactie box 3 op basis van werkelijk rendement

 • Reactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan

  Te behandelen:

  30539-18 Brief regering d.d. 19 april 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënReactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan

  Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 22 mei 2019.

  De staf zal, gelet op de beraadslaging in deze procedurevergadering, in samenwerking met Bureau Wetgeving een stafnotitie opstellen ten behoeve van de volgende procedurevergadering.

  30539-18 Reactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan

 • Carbontax-model

  Te behandelen:

  32813-320 Brief regering d.d. 16 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatCarbontax-model

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te agenderen interpellatiedebat, aangevraagd door het lid Omtzigt (CDA), over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto's.

  32813-320 Carbontax-model

 • Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning voor een werkbezoek aan Japan

  Te behandelen:

  2019Z07893 Brief regering d.d. 17 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning voor een werkbezoek aan Japan

  Besluit: Ter informatie.

  Besluit: De delegatiesamenstelling is vastgesteld overeenkomstig de uit de inventarisatie gebleken belangstelling voor deelname: de delegatie zal bestaan uit de leden Anne Mulder (als delegatieleider), De Vries, Van Dijck, Slootweg, Sneller, Snels en Nijboer

  2019D16100 Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning voor een werkbezoek aan Japan

 • Voorstel inzake focusonderwerp verantwoording 2019

 • Pilotprojecten Verslaggevingsstelsel

  Te behandelen:

  31865-130 Brief regering d.d. 25 maart 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensiePilotprojecten verslaggevingsstelsel

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg met de minister van Financiën over begroten en verantwoorden.

  Besluit: De commissie voor Defensie wordt verzocht het voortouw bij de behandeling over te nemen, met de commissie voor Financiën als volgcommissie, onder de aanbeveling een technische briefing te organiseren.

  31865-130 Pilotprojecten verslaggevingsstelsel

  31865-132 Brief regering d.d. 10 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatPilot projecten baten-lastenstelsel (BLS)

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg met de minister van Financiën over begroten en verantwoorden.

  Besluit: De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat wordt verzocht het voortouw bij de behandeling over te nemen, met de commissie voor Financiën als volgcommissie, onder de aanbeveling een technische briefing te organiseren.

  31865-132 Pilot projecten baten-lastenstelsel (BLS)

 • Technische briefing Monitor Brede Welvaart

 • Jaarrapportage grote projecten over 2018

 • Vooruitblik op de controle inzake toezicht op staatssteun aan banken

 • Publicatie aanpassing gedelegeerde verordening solvabiliteit II

  Te behandelen:

  34100-16 Brief regering d.d. 10 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënPublicatie aanpassing gedelegeerde verordening solvabiliteit II

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  • De minister geeft met deze brief gevolg aan uw verzoek om de Kamer nader te informeren indien wijzigingen worden aangebracht in de gedelegeerde regelgeving op het gebied van verzekeraars en herverzekeraars. Nederland heeft een positieve houding t.a.v. de door de Europese Commissie voorgestelde aanpassingen in de gedelegeerde handelingen solvabiliteit II.
  • Op 8 maart jl. heeft de Europese Commissie de gedelegeerde verordening gepubliceerd die de gedelegeerde verordening solvabiliteit II aanpast. Raad van Ministers en Europees Parlement kunnen binnen drie maanden na publicatie bezwaar maken bij gekwalificeerde meerderheid. De verwachting is dat het voorstel op volledige steun van lidstaten en het EP kan rekenen.

  34100-16 Publicatie aanpassing gedelegeerde verordening solvabiliteit II

 • Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 15-16 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  2019Z07956 Lijst met EU-voorstellen d.d. 17 april 2019 - A.H.M. Weeber, griffierLijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 15-16 (FIN) 2019

  Besluit: Behandelvoorstellen in de noot volgen.

  • I. 
   OR : Openbare raadpleging Distance Marketing of Financial Services - evaluation of EU rules OR

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Noot: Van 9 april tot 2 juli 2019 is de openbare raadpleging geopend voor de 5-jaarlijkse evaluatie (REFIT) van de Richtlijn 2002/65 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten. Deze richtlijn biedt bescherming aan consumenten als zij een contract aangaan met een financiële dienstenverlener in een andere lidstaat door voorwaarden te stellen aan o.a. informatievoorziening en marketing praktijken.

  Eventueel kunt u de minister vragen een concept kabinetsreactie op de openbare raadpleging naar de Kamer te sturen alvorens het naar de Europese Commissie wordt gestuurd. Ook heeft u de mogelijkheid als lid, fractie of commissie deel te nemen aan de raadpleging.

  II. COM (2019) 170: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Verscherpt toezicht - Griekenland, april 2019

  Behandelvoorstel: (Desgewenst) betrekken bij het AO Eurogroep/Ecofinraad op 14 mei 2019.

  Noot: De mededeling betreft een actualisering van het tweede verslag over het verscherpt toezicht op Griekenland (Enhanced Surveillance Report) dat op de agenda van de Eurogroep van 11 maart 2019 stond. Deze mededeling stelt dat Griekenland alle hervormingstoezeggingen die voor eind 2018 waren gedaan heeft weten te realiseren. De mededeling werd vlak na het afgelopen AO Eurogroep/Ecofinraad gepubliceerd. Het document diende als basis voor het besluit van de Eurogroep op 5 april om de eerste tranche van schuldverlichting voor Griekenland vrij te geven.

  Het document is dus reeds behandeld door de Eurogroep.

  III. COM (2019) 300: DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Noot: Het document betreft een begrotingsoverzicht in het kader van het MFK. De EU heeft over 2018 een overschot van 1,8 miljard en dit zal worden overgeheveld als inkomsten voor het jaar 2019 en in mindering worden gebracht op de afdracht voor 2019. Het grootste verschil voor 2018 is geboekt bij de inkomsten voor boetes en rente op boetes. Dit viel voor 2018 significant hoger uit.

  2019D16175 Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 16 (FIN) 2019

 • Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens commissie voor Financiën van Duitse Bondsdag, om gesprek met vaste commissie voor Financiën d.d. 29 mei 2019

 • Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

  Details

  Besluit: Ter informatie (gebaseerd op de lange termijnagenda van 19 april 2019).

  Plenaire activiteiten

  • a) 
   Wetgeving:

  24 april 10.45 uur: Initiatiefwet van de leden Snels c.s. tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank) (34906) (voortzetting)

  • b) 
   Wetgevings/Notaoverleggen:

  3 juni 2019, 13.00-15.00 uur - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (35003);

  3 juni 2019, 15.30-17.30 uur - Wijzigingswet financiële markten 2019 (35117);

  28 oktober 2019, 11.00-19.00 uur - Belastingplan 2020;

  4 november 2019, 11.00-23.00 uur - Belastingplan 2020.

  • c) 
   Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  • 23. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  • 27. 
   Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister en staatssecretaris Financiën)
  • 32. 
   Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (staatssecretaris Financiën)
  • 43. 
   Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  • 49. 
   Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  • 57. 
   Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (minister Financiën)
  • 59. 
   Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien, minister EZK, minister SZW)
  • 80. 
   Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  • 94. 
   Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (minister Financiën)
  • d) 
   Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
  • 2. 
   Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (minister BZK, staatssecretaris Financiën)
  • 60. 
   Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
  • 79. 
   Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  • 87. 
   Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
  • 88. 
   Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  • e) 
   Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):

  -geen.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO) van de commissie Financiën

  wo 24-04-2019 18.00 - 21.00 AO Vernieuwde rulingpraktijk

  di 14-05-2019 16.30-19.30 AO Eurogroep/Ecofinraad

  wo 05-06-2019 10.00-13.00 AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane

  do 06-06-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

  wo 12-06-2019 14.00-17.30 AO Financiële markten

  wo 19-06-2019 10.00-14.00 AO Belastingdienst (=voorstel)

  wo 03-07-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie reeds heeft besloten:

  AO Accountancy

  AO Autobelastingen

  AO ECB-beleid (plannen na werkbezoek aan de toezichthoudende instellingen in Frankfurt)

  AO Europese btw

  AO ICT Belastingdienst/Douane

  AO Toekomst van de Volksbank

  AO Witwassen en terrorismefinanciering

  Overige commissieactiviteiten:

  do 25-04-2019 15.30-17.00 Besloten gesprek bij de Raad van State over rapportage onafhankelijk begrotingstoezicht

  08-05 t/m 10-05-19 Werkbezoek Italië

  wo 15-05-2019 16.30-18.00 Besloten technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek over 2018

  do 16-05-2019 15.00-17.00 Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart

  ma 20-05-2019 Verantwoordingsactiviteit: V-100

  wo 29-05-2019 14.00-16.30 Rondetafelgesprek Belastingafdracht multinationals

  wo 12-06-2019 10.00-12.00 - Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

  do 13-06-2019 10.00-13.00 Rondetafelgesprek Geld en schuld

  06-07 t/m 13-07-2019 Werkbezoek Japan

  ma 02-09-2019 ca. 10.00 - Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM)

  ma 02-09-2019 14.00-17.00 - Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

  NB: voor het gesprek met Eurocommissaris Moscovici, waartoe de commissie eerder heeft besloten, wordt nog naar een passende datum gezocht.

 • Verzoek Accidental Americans om gesprek met vaste commissie voor Financiën over problemen a.g.v. FATCA

 • Voorstel rondetafelgesprek over het UBO-register

  Te behandelen:

  35179 Wetgeving d.d. 3 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënWijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 mei 2019 om 14.00 uur.

  De datum voor het leveren van inbreng voor het verslag is vastgesteld op een week na de datum waarop het rondetafelgesprek over het UBO-register wordt gehouden. Zo snel mogelijk na dat rondetafelgesprek stelt de commissiestaf een wetgevingsrapport op.

  2019D13869 35179 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

  35179-1 Koninklijke boodschap

  35179-2 Voorstel van wet

  35179-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Uitvoeringstoets UBO-register

  35179-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven