r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamer beraadt zich over toekomst MEP Nederland

maandag 29 oktober 2018, 15:24
groepsfoto MEP 2018

Deze week wordt in de Tweede Kamer op dinsdag en donderdag de OCW-begroting besproken. De jongeren van het Model European Parliament (MEP) en circa 140 betrokken middelbare scholen hebben aan de Commissie OCW eind september een motie uitgereikt om het MEP ook voor toekomstige generaties jongeren te behouden (zie ook ons vorige bericht).

Het MEP stimuleert actief burgerschap onder jongeren. Zij ervaren aan den lijve hoe op democratische wijze met elkaar oplossingen te vinden voor vaak grensoverschrijdende problemen. Het MEP is het oefenterrein voor deze jongeren, onze toekomstige generatie bestuurders.

Hoofdredenen waarom jongeren willen dat het MEP gesteund wordt:

  • 1) 
    Het MEP vindt plaats op 140 scholen door heel Nederland. Maar de provinciale en regionale MEP-rondes ontlenen hun bestaansrecht aan de organisatie op nationaal niveau. Als de nationale laag wegvalt verliezen zo'n 2500 jongeren per jaar de kans om democratie in de praktijk te leren. De prioriteit die het huidige kabinet legt bij de kennismaking met het democratisch proces en actief burgerschap is natuurlijk fantastisch. Organisaties zoals het MEP stimuleren jongeren hiertoe.
  • 2) 
    Jongerenparticipatie is méér dan op een dag een rollenspel doen en een rondleiding door de Tweede Kamer krijgen. Bij het MEP krijgen jongeren de kans om daadwerkelijk het democratisch proces te ervaren. Ze zien hoe de politiek werkt, ontwikkelen hun mening en kweken maatschappelijk bewustzijn. Onze overtuiging is, en met ons 2500 jongeren per jaar, dat je dat alleen echt kunt leren door het zelf te doen.
  • 3) 
    In een maatschappij van steeds verder polariserende meningen wordt het steeds belangrijker om elkaar in debat en discussie op te zoeken. Bij het MEP leren jongeren binnen de kaders van een rechtsstaat of de regels van een parlement om naar elkaar te luisteren en op een constructieve manier het debat aan te gaan. Voordat je jongeren aan tafel hebt bij beleidsmakers moet je ze bewust maken van hun stem, leren hun belangen, ideeën en meningen te formuleren. Dat kan alleen als je hun een veilige omgeving biedt waarin zij dit kunnen doen. Niet alleen de jongeren vinden dat, maar met ons 140 middelbare scholen door heel Nederland.

Wij wensen de Commissie OCW veel succes en wijsheid bij het bespreken van de OCW-begroting en hopen dat zij het mogelijk maken dat MEP Nederland het werk kan voortzetten voor de toekomstige generaties.

Delen

Terug naar boven