r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 21 januari 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 18.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 21-22 november 2018 PV - PE630.644v01-00

 6 december 2018 PV - PE631.934v01-00

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen en gebeurtenissen

 • 4. 
  Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 - C8-0383/2016

 

Rapporteur voor advies:

 

Catherine Stihler (S&D)

AD - PE599.682v02-00

AM - PE602.819v01-00

AM - PE602.820v01-00

Bevoegd:

 

JURI* -

Axel Voss (PPE)

 

Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

 • 5. 
  Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 - C8-0165/2018

 

Rapporteur:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO*

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

 • 6. 
  Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 - C8-0097/2018

 

Rapporteur:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Bevoegd:

 

IMCO

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

 • 7. 
  Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 - C8-0394/2015

 

Rapporteurs:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)

Axel Voss (PPE)

DT - PE585.510v01-00

Bevoegd:

 

IMCO, JURI

   

Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

 • 8. 
  Voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 - C8-0004/2018

 

Rapporteur:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

------

 • 9. 
  Oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

IMCO/8/14595

***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 - C8-0404/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Arndt Kohn (S&D)

PA - PE630.409v01-00

AM - PE632.037v01-00

Bevoegd:

 

ITRE -

Julia Reda (Verts/ALE)

PR - PE631.940v01-00

 Behandeling amendementen

 • 10. 
  Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 - C8-0194/2018

 

Rapporteur:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR - PE629.496v01-00

AM - PE632.064v01-00

Bevoegd:

 

IMCO

   

 Behandeling amendementen

 Behandeling compromisamendementen

 • 11. 
  Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

IMCO/8/13225

***I 2018/0168(COD) COM(2018)0336 - C8-0211/2018

 

Rapporteur:

 

Dita Charanzová (ALDE)

PR - PE629.546v01-00

AM - PE631.961v01-00

Bevoegd:

 

IMCO

   

 Behandeling amendementen

 Behandeling compromisamendementen

 • 12. 
  Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 - C8-0405/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

LIBE -

Daniel Dalton (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 23 januari 2019, 12.00 uur

 • 13. 
  Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance

IMCO/8/13379

2018/2109(INI)

 

Rapporteur:

 

Virginie Rozière (S&D)

PR - PE629.492v01-00

AM - PE627.794v01-00

Bevoegd:

 

IMCO

   

 Behandeling amendementen

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven