r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

LIFE-programma: lidstaten krijgen een kwart miljard EUR te investeren in milieu, natuur en klimaatactie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 25 oktober 2018.

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van 243 miljoen EUR uit de EU-begroting goedgekeurd voor projecten in het kader van het LIFE-programma ter bescherming van de natuur, het milieu en de levenskwaliteit in de overgang naar een duurzamere en koolstofarmere toekomst in Europa.

De EU-financiering in het kader van het LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie zal extra investeringen stimuleren, waarbij in totaal 430,7 miljoen EUR naar 142 nieuwe projecten gaat. Met de financiering van tal van transnationale projecten zal LIFE effect hebben in elke lidstaat van de EU.

Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, zei er het volgende over: "Het LIFE-programma blijft investeren in projecten die onze levenskwaliteit verbeteren en ons milieu en de natuur beschermen. Het helpt talrijke getalenteerde mensen in Europa oplossingen te vinden voor sommige van de belangrijkste milieuproblemen van vandaag: luchtverontreiniging, waterschaarste, kunststofafval, de verarming van de biodiversiteit en het verlies van hulpbronnen. Ook blijft het kosteneffectief."

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en energie: "Deze innovatieve projecten tonen de toegevoegde waarde van Europese samenwerking aan. Zij ondersteunen de uitvoering van het klimaat- en energiekader 2030 in de hele EU door de beste manieren voor vermindering van de uitstoot en verhoging van de weerbaarheid tegen klimaatverandering te ontwikkelen en uit te wisselen."

De grootste uitdagingen aanpakken

196,2 miljoen EUR is bestemd voor de financiering van projecten op het gebied van milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, natuur en biodiversiteit, en milieugovernance en -informatie.

Dit omvat belangrijke investeringen in projecten die het mogelijk maken meer kunststof te hergebruiken. Dit afval omzetten in hoogwaardige grondstoffen voor de auto-, bouw- en verpakkingsindustrie is slechts één manier waarop LIFE de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-strategie inzake kunststoffen van de Europese Commissie praktisch ondersteunt.

LIFE blijft een koploper bij de inspanningen om mensen bewuster te maken van de waardevolle ecosysteemdiensten van de natuur en om bedreigde soorten en habitats in stand te houden. De vele LIFE-natuurprojecten zullen bijdragen aan de uitvoering van het EU-actieplan voor de natuur, gaande van het verminderen van conflicten tussen mensen en in het wild levende dieren in Griekenland, Italië, Roemenië en Spanje, tot de bevordering van duurzame landbouwpraktijken in Italië, Malta en Spanje.

Op het gebied van klimaatactie investeert de EU 46,8 miljoen EUR in projecten op het gebied van mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering, klimaatgovernance en informatie. Dit omvat praktische steun voor de lidstaten die hun nationale klimaat- en energieplannen 2030 opstellen, om hen te helpen gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40 % terug te brengen in vergelijking met de niveaus van 1990. Met behulp van LIFE-financiering zullen de land- en bosbouw zich tevens beter kunnen aanpassen aan klimaatverandering en zal het aanpassingsvermogen van gemeenschappen aan extreme weersomstandigheden, gaande van overstromingen en hittegolven tot watertekorten, worden verbeterd.

  • Voor de 55 LIFE-projecten voor milieu & efficiënt hulpbronnengebruik zal 163,5 miljoen EUR worden uitgetrokken, waarvan 82,4 miljoen EUR afkomstig van de EU. Deze projecten hebben betrekking op acties op vijf thematische gebieden: lucht, milieu en gezondheid, efficiënt hulpbronnengebruik, afval, en water. Voor de 20 projecten op het gebied van hulpbronnenefficiëntie alleen al zal 43,8 miljoen EUR worden uitgetrokken om Europa bij te staan in de overgang naar een meer circulaire economie, een verhoging met 15 % ten opzichte van vorig jaar. Ongeveer 14,9 miljoen EUR zal bijdragen tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Europa.
  • De 40 LIFE-projecten voor natuur & biodiversiteit ondersteunen de uitvoering van de vogel- en de habitatrichtlijn en de biodiversiteitsstrategie van de EU tot en met 2020. Hiervoor is in totaal 153 miljoen EUR beschikbaar, waarvan de EU 97,5 miljoen EUR zal bijdragen.
  • De 15 LIFE-projecten voor milieugovernance en informatie zullen bijdragen tot een grotere bewustwording op het gebied van milieukwesties. Hiervoor is in totaal 27,2 miljoen EUR beschikbaar, waarvan de EU 16,2 miljoen EUR zal bijdragen.
  • Voor de 11 LIFE-projecten voor mitigatie van klimaatverandering zal 33,7 miljoen EUR worden uitgetrokken, waarvan 18,6 miljoen EUR afkomstig van de EU. Deze subsidies worden toegekend aan projecten voor de verspreiding van beste praktijken alsmede proef- en demonstratieprojecten op drie belangrijke gebieden: industrie; boekhouding en verslaglegging met betrekking tot broeikasgassen; en landgebruik, bosbouw en landbouw.
  • Voor de 17 LIFE-projecten voor aanpassing aan klimaatverandering zal 44,2 miljoen EUR worden uitgetrokken, waarvan 22,9 miljoen EUR afkomstig van de EU. Deze subsidies worden toegekend aan projecten op zes thematische gebieden: een op het ecosysteem gebaseerde aanpassing, gezondheid en welzijn, aanpassing in bergachtige gebieden en op eilanden met nadruk op de landbouw, stedelijke aanpassing/planning, kwetsbaarheidsanalyses/ aanpassingsstrategieën, en water (met inbegrip van overstromingsbeheer, kustgebieden en woestijnvorming).
  • De 4 LIFE-projecten voor klimaatgovernance en informatie zullen het beleid en bestuur verbeteren en bijdragen tot een grotere bewustwording op het gebied van klimaatverandering. Hiervoor is in totaal 9,1 miljoen EUR beschikbaar, waarvan de EU 5,2 miljoen EUR zal bijdragen.

Projectbeschrijvingen en meer details zijn te vinden in de bijlage bij dit persbericht.

Achtergrond

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor het milieu en klimaatactie. Het programma loopt al sinds 1992 en heeft zowel binnen als buiten de EU meer dan 4 600 projecten medegefinancierd voor een totaalbedrag van bijna 10 miljard EUR, waarvan ruim 4,2 miljard EUR bestemd was voor de bescherming van het milieu en het klimaat. Op elk willekeurig moment lopen er ongeveer 1 100 projecten. De begroting voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 3,4 miljard EUR (in lopende prijzen), waaronder subprogramma's voor het milieu en voor klimaatactie vallen. Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027, stelt de Commissie voor om de financiering voor LIFE met bijna 60 % te verhogen.

Voor informatie over LIFE zie:

Link naar bijlage

LIFE-programma

IP/18/6162

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven