r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rechten van treinreizigers: nieuwe regels voor betere bescherming

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 29 april 2021.

Meer hulp voor personen met een handicap en hogere vergoedingen in geval van vertragingen. Het Parlement stelt nieuwe regels vast ter versterking van de rechten van treinreizigers in de EU.

Ongeveer 500 miljard mensen reizen elk jaar op het Europese spoorwegnet en het Parlement wil ervoor zorgen dat ze beschermd zijn.

De leden stemmen dit najaar over nieuwe regels om de rechten van treinreizigers te moderniseren. De voorstellen hebben betrekking op verschillende gebieden en zouden in alle EU-landen en op alle soorten spoorwegdiensten van toepassing zijn. Ze werden op 9 oktober goedgekeurd door de vervoerscommissie.

Betere rechten voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit

Alle EU-spoorwegondernemingen zouden gratis bijstand aan personen met een handicap of beperkte mobiliteit moeten garanderen. Ze moeten ook zorgen voor volledige compensatie voor verloren of beschadigde hulpmiddelen voor mobiliteit en voor verloren of gewonde hulpdieren.

Compensaties voor vertragingen

In geval van een lange treinvertraging kunnen reizigers ofwel om terugbetaling van het volledige ticket vragen of doorgaan met de reis en om een ​​gedeeltelijke terugbetaling vragen. De leden ondersteunen het idee van toenemende compensatie, afhankelijk van de lengte van de vertraging.

 

Bestaande regels

Nieuw voorstel

Vertraging tussen 60 en 120 minuten: 25% van het ticket

Vertraging tusen 60 en 90 minuten: 25% van het ticket

Vertraging tussen 90 en 120 minuten: 75% van het ticket

Vertraging > 120 minuten: 50% van het ticket

Vertraging > 120 minuten: 100% van het ticket

Dezelfde toepassing in de hele EU

Momenteel passen slechts vijf EU-landen (België, Nederland, Denemarken, Italië en Slovenië) de bestaande regels inzake rechten van treinreizigers volledig toe. Andere landen hebben vrijstellingen voor binnenlands passagiersvervoer over lange afstand en voor grensoverschrijdende stedelijke, voorstedelijke en regionale diensten. De leden willen dat de lidstaten uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regels geen gebruik meer maken van vrijstellingen.

Meer informatie

Spoorwegmaatschappijen moeten reizigers meer informatie over de bestaande regels verstrekken, bijvoorbeeld door gedetailleerde informatie over passagiersrechten in de tickets op te nemen. Ze moeten ook transparanter zijn over deadlines en procedures voor klachtenafhandeling.

Fietsvriendelijke treinen

Momenteel zijn de plaatsen voor fietsen op de treinen ontoereikend. De leden willen dat nieuwe treinen speciale opslagplaatsen voor fietsen hebben, om hun gebruik te stimuleren.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20181005STO15109

Gecreëerd: 19-10-2018 - 12:00


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven