r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Drinkwater in de EU: betere kwaliteit en toegankelijkheid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 17 december 2020.

Het Parlement stemt op 23 oktober over regels om de kwaliteit en toegang tot drinkwater te verbeteren en het weggooien van plastic waterflessen te verminderen.

De meeste mensen in de EU hebben goede toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit. Volgens een rapport van het Europees Milieuagentschap (2016) voldeed 98,5% van de drinkwatermonsters van tests die tussen 2011 en 2013 zijn uitgevoerd, aan de EU-normen.

De EU-drinkwaterrichtlijn bevat minimumkwaliteitsnormen voor water bestemd voor menselijke consumptie (drinken, koken, andere huishoudelijke doeleinden), om ons te beschermen.

Het Parlement stemt over een update van de regels om het vertrouwen van de consument te vergroten en het drinken van kraanwater aan te moedigen. Het in september door de milieucommissie goedgekeurde verslag roept de EU-landen op om "universele toegang" tot schoon water voor alle burgers te bevorderen, met name voor kwetsbare groepen zonder of met slechts beperkte toegang.

De wetgeving heeft tot doel de kwaliteit van het leidingwater verder te verhogen door de maximumlimieten voor bepaalde verontreinigende stoffen, zoals lood (te verminderen met de helft) of schadelijke bacteriën, aan te scherpen. De niveaus van microplastics zullen ook worden bewaakt. De nieuwe regels moeten verder de transparantie vergroten en de consument toegang tot informatie bieden.

Drinkwater is goedkoop en milieuvriendelijk. De leden willen maatregelen zoals het installeren van gratis fonteinen op openbare plaatsen (inclusief winkelcentra en luchthavens) en het aanmoedigen van het verstrekken van leidingwater in restaurants.

Volgens de Commissie zou toegang tot water van betere kwaliteit het verbruik van flessenwater met 17% kunnen verminderen. Minder gebotteld water helpt mensen geld te besparen en heeft een positief effect op het milieu door de CO2-uitstoot en het plastic afval te verminderen.

Het succes van het Right2Water burgerinitiatief, dat meer dan 1,8 miljoen handtekeningen verzamelde, laat het belang van drinkwater zien. Uit een openbare raadpleging is gebleken dat Europeanen zich onzeker voelen over de kwaliteit van kraanwater in andere EU-landen. Ze zouden ook graag actuelere informatie ontvangen over de kwaliteit van het drinkwater.

Volgende stappen

Het Parlement zal maandagavond 22 oktober over de nieuwe regels debatteren en hier op dinsdag 23 oktober over stemmen. Vervolgens moet met de Raad en de Commissie over de regels worden onderhandeld.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20181011STO15887

Gecreëerd: 19-10-2018 - 16:29


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven