r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlemeter: 80% van de Nederlanders wil in de EU blijven

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 17 oktober 2018.

62% van de Europeanen beoordeelt het EU-lidmaatschap van hun land als positief. Voor Nederland is dit 78%. Dit blijkt uit de meest recente Eurobarometer, uitgevoerd in september 2018.

Uit de meest recente opiniepeiling van het Europees Parlement, uitgevoerd in september 2018, blijkt dat 62% van de Europeanen het EU-lidmaatschap van hun land als positief beoordeelt. Verder stelt 68% van de Europeanen dat hun land baat heeft gehad van het EU-lidmaatschap.

Positieve trend

Deze cijfers passen bij een opwaartse trend als het gaat om waardering voor en vertrouwen in de EU. Zo is het percentage mensen dat het lidmaatschap van hun land van de EU als positief beoordeelt het hoogst sinds de periode 1989 - 1992 en het percentage van 68% zelfs het hoogst sinds 1983.

Voor Nederland zijn de cijfers stabiel. Zo vindt meer dan driekwart (78%) van de burgers dat het lidmaatschap van de EU een goede zaak is, tegenover 79% een jaar eerder. Een van de belangrijkste voordelen van het EU-lidmaatschap is volgens 61% van de Nederlandse respondenten de samenwerking met andere lidstaten. Verder worden de bijdrage aan economische groei (57%) en vrede en veiligheid (37%) genoemd als belangrijkste motivatie.

Sinds het referendum in het Verenigd Koninkrijk in 2016 is er een toenemende bezorgdheid waarneembaar over de invloed van de Brexit. Uit de resultaten van de Parlemeter blijkt dat 66% van de European zou stemmen voor het behouden van het EU-lidmaatschap voor hun land. Voor Nederland ligt dit percentage op 80%, terwijl 11% zou stemmen voor een vertrek uit de EU.

Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani: “In het licht van de huidige Brexit-onderhandelingen is het belangrijk dat de lidstaten gezamenlijk optrekken en onderlinge solidariteit uitdragen. De zorgen en problemen van de EU-burgers vereisen collectieve oplossingen.”

De Brexit-coördinator van het Europees Parlement, Guy Verhofstadt: “uit de Parlemeter blijkt dat 51% van de Britten in de EU wil blijven. Daarom moeten we bouwen aan een hechte en duurzame relatie tussen de EU en het VK.”

Europese democratie

Nederlanders zijn minder optimistisch als het gaat om de staat van de Europese democratie. 58% van de respondenten is tevreden met het huidige functioneren van de EU. Het vertrouwen in het Europees Parlement is onveranderd gebleven ten opzichte van vorig jaar: 37% van de respondenten heeft een positief beeld van de instelling, 42% is neutraal. Wat betreft prioriteiten vinden Nederlanders dat het Europees Parlement zich met name moet focussen op de vrijheid van meningsuiting (58%) gevolgd door de bescherming van mensenrechten wereldwijd (47%) en gendergelijkheid (47%).

Hoewel 68 % van de ondervraagden aangeeft interesse te hebben in de aanstaande verkiezingen voor het Europees Parlement weet slechts 31% dat deze plaatsvinden in 2019.

De ´Parlemeter´ van Eurobarometer is uitgevoegd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van het Europees Parlement. Voor het onderzoek werden 27.601 mensen in de 28 lidstaten ondervraagd.

Verdere informatie

Eurobarometerpeiling


Delen

Terug naar boven