r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Discussiebijeenkomst Plan S, voor de overgang naar open access, Amersfoort

Amersfoort, de Koppelpoort
datum 1 november 2018 15:00 - 18:30
plaats Amersfoort
locatie stAeg, t Zand 37, 3811 GB Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Tijdens deze openbare discussiebijeenkomst kunnen wetenschappers met o.a. NWO-voorzitter Stan Gielen van gedachten wisselen over Plan S, dat bedoeld is om de transitie naar open access te versnellen. Dit plan is in Nederland ondertekend door NWO.

Vanaf 1 januari 2020 moeten publicaties die voortkomen uit onderzoek gefinancierd door de ondertekenaars, gepubliceerd worden in open-accesstijdschriften en open-accessplatforms. De Special Envoy open access van de Europese Unie, Robert-Jan Smits, bepleit dat dit vanaf 2020 ook voor EU-gefinancierd onderzoek gaat gelden.

Stan Gielen zal het plan toelichten en met de deelnemers van gedachten wisselen over de zorgen, de aandachtspunten en de mogelijke oplossingen. Het is de bedoeling dat deze inbreng helpt bij het zoeken naar een goed werkbare uitwerking van de route naar open access.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven