r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen: verklaring van commissaris Thyssen naar aanleiding van het akkoord tussen de EU-instellingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 11 oktober 2018.

Vandaag hebben het Europees Parlement en de Raad een akkoord bereikt over het tweede voorstel van de Commissie om de lijst van erkende kankerverwekkende chemische stoffen op het werk uit te breiden. Dankzij dit akkoord zullen nog eens acht kankerverwekkende chemische stoffen, waaronder dieseluitlaatgassen, in de Richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia worden opgenomen. Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, verwelkomde het akkoord met de volgende verklaring:

"Vandaag hebben we weer een belangrijke stap gezet in de bescherming van Europese werknemers tegen werkgerelateerde kanker. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over wetgeving met betrekking tot nog eens acht kankerverwekkende chemische stoffen, waaronder dieseluitlaatgassen. Hierdoor zullen meer dan 20 miljoen werknemers in Europa beter worden beschermd. Vooral werknemers in de chemische, de metaal- en de auto-industrie, beroepschauffeurs, werknemers in de bouwsector en werknemers in de opslag- en havensector zullen er voordeel van ondervinden. Tegelijkertijd zal de wetgeving onze interne markt eenvoudiger en eerlijker maken, met bijzondere aandacht voor kleine en micro-ondernemingen om hen te helpen voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Mijn dank gaat uit naar alle partijen die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt. Ik zou met name het Oostenrijkse voorzitterschap en zijn voorgangers willen bedanken namens de Raad, en rapporteur Claude Rolin en de schaduwrapporteurs namens het Europees Parlement.

Ik hoop dat deze overeenkomst snel zal worden bevestigd zodat we echt het verschil kunnen maken in de praktijk en meer dan 100 000 sterfgevallen ten gevolge van kanker kunnen voorkomen in de komende 50 jaar.".

Volgende stappen

Het akkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad (Coreper). Zodra de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten het akkoord bevestigen, zal erover woren gestemd in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Achtergrond

Deze Commissie heeft van de bestrijding van werkgerelateerde kanker en het creëren van een gezondere en veiligere werkplek een prioriteit gemaakt en een basisbeginsel van onze Europese pijler van sociale rechten. Die aandacht blijkt gerechtvaardigd: met 52 % van alle werkgerelateerde sterfgevallen blijft kanker de grootste stille moordenaar op de werkplek. De meeste lidstaten hebben nationale grenswaarden voor blootstelling aan tal van kankerverwekkende chemische stoffen, maar sommige lidstaten zijn minder streng. Dat betekent dat werknemers niet dezelfde bescherming genieten op de hele interne markt en dat er geen gelijk speelveld is voor bedrijven.

De wetenschappelijke kennis over kankerverwekkende chemische stoffen is voortdurend in ontwikkeling. Daarom ondersteunt de Commissie de voortdurende bijwerking van de Richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (Richtlijn 2004/37/EG).

De Commissie-Juncker heeft doortastende maatregelen genomen om de wetgeving inzake de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen te actualiseren. Zij kwam met haar eerste voorstel in mei 2016, dat eind 2017 al als richtlijn is goedgekeurd door de medewetgevers. Het voorlopige akkoord van vandaag is een van de laatste stappen in de onderhandelingsfase van het tweede voorstel van januari 2017. In april 2018 deed de Commissie een derde voorstel ter verbetering van de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen. 22 kankerverwekkende chemische stoffen worden nu in de richtlijn behandeld. 21 daarvan zijn toegevoegd sinds het aantreden van deze Commissie.

Deze initiatieven maken deel uit van de bredere inspanningen van de Commissie ter verbetering van de normen voor veiligheid en gezondheid op de werkplek in heel Europa. In dit verband is de Commissie in januari 2017 begonnen met een diepgaande evaluatie en actualisering van de bestaande wetgeving.

Meer informatie

Memorandum: De Commissie zorgt voor de follow-up van de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen: veelgestelde vragen

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Nieuwsartikel op de website van DG Werkgelegenheid

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

STATEMENT/18/6083

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven