r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De beste krant van Europa. Fake news en ethiek in de 18e-eeuwse media, Leiden

Stadhuis van Leiden
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 november 2018 17:00
plaats Leiden, Amsterdam
locatie Spui 25-27, 1012 XM Toon locatie
aanwezigen P.R. (Peter) van Dijk, J. (Jan) Greven, P. (Peter) van Dijk e.a.
organisatie SPUI25

De Gazette de Leyde was de eerste kwaliteitskrant ter wereld. De hoofdredacteur had een rol van aanzien en invloed, maar maakte ook vijanden - waaronder de man die heel even de dictator van de Bataafse Republiek zou worden. Een avond over de geschiedenis, de actualiteiten en de rivaliteiten van de Nederlandse journalistiek, aan de vooravond van de Franse overheersing.

In de achttiende eeuw werd er in Leiden een beroemde krant gepubliceerd, de Gazette de Leyde. Machthebbers en intellectuelen in heel Europa lazen hem. In de Gazette las de elite over de Amerikaanse vrijheidsstrijd, die grote invloed zou hebben op de Franse revolutie en de patriottische tijd in Nederland.

In De beste krant van Europa beschrijft Peter van Dijk het fascinerende verhaal van de krant, en de man erachter. Hoofdredacteur van de Gazette was Johan Luzac, tevens hoogleraar Grieks en Vaderlandse Geschiedenis. In zijn positie als hoofdredacteur werd hij bewonderd, maar door een enkeling gehaat. Onder zijn vijanden bevond zich zijn zwager Wybo Fijnje, een felle patriot en journalist, die de enige dictator werd die Nederland gekend heeft. Gelukkig voor Luzac duurde diens bewind nog geen vijf maanden, maar dat was genoeg voor Fijnje om hem van zijn krant en baan te beroven. Luzac vocht jarenlang om eerherstel en kreeg zijn baan terug, maar niet zijn krant. Hij kon maar kort van zijn overwinning genieten: tijdens de Leidse buskruitramp vloog hij in 1807 de lucht in. Op deze avond bespreken historicus Jan Greven en Van Dijk de wereld van de kranten in het verleden en het heden, fake news, de ethiek en de erfenis van Luzac

Over de sprekers

Peter van Dijk was hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad en correspondent in Parijs voor NRC Handelsblad. Hij publiceerde eerder onder meer Madame Sabatier. Haar vrienden, haar minnaars in 2010.

Jan Greven werkte aan de VU en in Afrika in het theologisch onderwijs, was directeur voor de IKON en dertien jaar hoofdredacteur van het dagblad Trouw en de laatste vier jaar voor zijn pensionering uitgever van NRC Handelsblad, De Volkskrant, het Algemeen Dagblad en Trouw, de landelijke dagbladen van PCM uitgevers.

Eric Jan Luzac stichtte na zijn studies scheikunde en biologie veertien Luzac College-vestigingen door heel Nederland, voor leerlingen die een herkansing willen voor een diploma havo of vwo. Daarnaast zette hij café-restaurant Hollywood aan de kust van Scheveningen op, evenals ambtenarenschool in Oman en Nederlandse opleidingsscholen voor verpleegkundigen op de Filippijnen. Hij is de achterachterkleinzoon van Johan Luzac.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.


1.

Meer over...

Terug naar boven