r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Straatsburg

Winston Churchillgebouw (WIC)
datum 10 december 2018 19:00 - 22:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Winston Churchill (WIC) Toon locatie
zaal WIC200
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

19.00 - 22.00 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (200)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·10 september 2018 PV - PE627.723v01-00

·11 december 2017 PV - PE615.484v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter

ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.

19.00 - 19.50 uur

 • 4. 
  Vierde veiligheidsdialoog met commissaris King "Samenwerking met de Westelijke Balkan op het gebied van veiligheid"

LIBE/8/15100

·Gedachtewisseling

19.50 - 20.15 uur

 • 5. 
  Europese bevelen tot overlegging en bewaring van elektronisch bewijs in strafzaken

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 - C8-0155/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

IMCO -

Besluit: geen advies

 
       

·Behandeling werkdocument

20.15 - 20.30 uur

 • 6. 
  Ad-hocdelegatie van LIBE naar Washington D.C., VS, 16 t/m 19 juli 2018

LIBE/8/14037

·Presentatie van het ontwerpverslag over het werkbezoek

20.30 - 22.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 7. 
  Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica

LIBE/8/13330

2018/2088(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Michał Boni (PPE)

PA - PE629.403v01-00

AM - PE630.455v01-00

Bevoegd:

 

ITRE* -

Ashley Fox (ECR)

PR - PE630.525v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

 • 8. 
  Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Albanië uitvoert

LIBE/8/13711

*** 2018/0241(NLE) 10302/2018 - C8-0433/2018

 

Rapporteur:

 

Bodil Valero (Verts/ALE)

PR - PE623.843v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

BUDG -

Besluit: geen advies

 
 

PECH -

Besluit: geen advies

 
       

·Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 • 9. 
  Vaststelling van het programma Rechten en waarden

LIBE/8/13473

***I 2018/0207(COD) COM(2018)0383 - C8-0234/2018

 

Rapporteur:

 

Bodil Valero (Verts/ALE)

PR - PE628.434v02-00

AM - PE629.631v01-00

Bevoegd:

 

LIBE*

   

Adviezen:

 

BUDG -

Jordi Solé (Verts/ALE)

AD - PE625.488v03-00

AM - PE628.543v01-00

 

EMPL -

Jean Lambert (Verts/ALE)

AD - PE627.615v02-00

AM - PE627.707v01-00

AM - PE629.469v01-00

 

ENVI -

Besluit: geen advies

 
 

CULT* -

Sylvie Guillaume (S&D)

PA - PE627.931v02-00

AM - PE629.484v01-00

 

JURI -

Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D)

AD - PE627.900v02-00

AM - PE629.393v01-00

 

AFCO -

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

AD - PE628.563v03-00

AM - PE629.622v01-00

 

FEMM* -

Sirpa Pietikäinen (PPE)

AD - PE627.907v02-00

AM - PE629.417v01-00

 

PETI -

Besluit: geen advies

 
       

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 10. 
  Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

LIBE/8/13849

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 - C8-0275/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

PA - PE625.583v01-00

AM - PE629.585v01-00

Bevoegd:

 

AFET, DEVE* -

Pier Antonio Panzeri (S&D)

Cristian Dan Preda (PPE)

Frank Engel (PPE)

Charles Goerens (ALDE)

PR - PE627.790v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

 • 11. 
  Asielagentschap van de Europese Unie

LIBE/8/06536

***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271 - C8-0174/2016

 

Rapporteur:

 

Péter Niedermüller (S&D)

AM - PE592.076v02-00

DT - PE629.502v02-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

AD - PE589.496v02-00

AM - PE592.422v01-00

 

DEVE -

Besluit: geen advies

 
 

BUDG -

Jens Geier (S&D)

AD - PE585.774v02-00

AM - PE589.112v02-00

       

 Goedkeuring van een ontwerp van het geactualiseerde mandaat

 • 12. 
  De grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst in Europa

LIBE/8/14830

2018/2899(RSP)

 

Rapporteur:

 

Claude Moraes (S&D)

RE - PE629.526v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   
       

·Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 13. 
  Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF

LIBE/8/13250

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 - C8-0214/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Monica Macovei (ECR)

PA - PE629.629v01-00

AM - PE630.736v02-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ingeborg Gräßle (PPE)

DT - PE623.816v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

 • 14. 
  Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

LIBE/8/12826

***I 2018/0103(COD) COM(2018)0209 - C8-0151/2018

 

Rapporteur:

 

Andrejs Mamikins (S&D)

PR - PE627.056v01-00

AM - PE629.769v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

ENVI -

Besluit: geen advies

 
 

ITRE -

Besluit: geen advies

 
 

IMCO -

Besluit: geen advies

 
 

JURI -

Besluit: geen advies

 
       

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

*** Einde elektronische stemming ***

 • 15. 
  Rondvraag
 • 16. 
  Volgende vergaderingen

·7 januari 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven