r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Constitutionele zaken, Straatsburg

Salvador de Madariaga gebouw
datum 12 november 2018 19:00 - 21:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Salvador de Madariaga (SDM) Toon locatie
zaal SDM-S1
organisatie EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

19.00 - 21.00 uur

Straatsburg

Zaal: Salvador de Madariaga (S1)

Er zij op gewezen dat de volgende tijdsblokken indicatief zijn en in de loop van de vergadering kunnen veranderen

19.00 - 19.20 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over de brexit - verslag door de voorzitter

* * *

19.20 - 19.40 uur

 • 4. 
  Versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten

AFCO/8/11830

 

Rapporteur voor advies:

 

Claudia Țapardel (S&D)

PA - PE627.619v01-00

AM - PE629.451v02-00

Bevoegd:

 

ECON -

Danuta Maria Hübner (PPE)

PR - PE627.822v01-00

AM - PE629.506v01-00

       

·Behandeling amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 16 oktober 2018, 17.00 uur

19.40 - 20.00 uur

 • 6. 
  Vaststelling van het programma Rechten en waarden

AFCO/8/13702

***I 2018/0207(COD) COM(2018)0383 - C8-0234/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PA - PE628.563v02-00

AM - PE629.622v01-00

Bevoegd:

 

LIBE* -

Bodil Valero (Verts/ALE)

PR - PE628.434v02-00

AM - PE629.631v01-00

       

·Behandeling amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 25 oktober 2018, 19.00 uur

20.00 - 20.30 uur

 • 7. 
  Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

AFCO/8/14620

***I 2018/0336(COD) COM(2018)0636 - C8-0413/2018

 

Corapporteurs:

 

Mercedes Bresso (S&D)

Rainer Wieland (PPE)

PR - PE629.558v01-00

Bevoegd:

 

AFCO

   

Adviezen:

 

BUDG -

Besluit: geen advies

 
 

JURI -

Joëlle Bergeron (EFDD)

 
 

LIBE -

Sophia in 't Veld (ALDE)

 
       

·Behandeling ontwerpverslag

·Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

20.30 uur

 • 8. 
  Bescherming van de Uniebegroting in geval van fundamentele tekortkomingen met betrekking tot de rechtsstaat in de lidstaten

AFCO/8/13056

***I 2018/0136(COD) COM(2018)0324 - C8-0178/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Helmut Scholz (GUE/NGL)

PA - PE627.943v01-00

AM - PE628.677v01-00

Bevoegd:

 

BUDG, CONT* -

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

Petri Sarvamaa (PPE)

PR - PE628.374v01-00

       

·Behandeling amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 10 oktober 2018, 17.00 uur

* * *

 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

·21 november 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven