r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Europese Raad (art. 50), Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 oktober 2018
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
aanwezigen M. (Michel) Barnier, J.C. (Jean-Claude) Juncker e.a.
organisatie Europese Raad

Working dinner of the European Council in Article 50 format.

Jean-Claude Juncker in attendance.


1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Terug naar boven