r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 april 2019 11:15 - 12:15
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 • Aanbod Rli voor presentatie over advies 'GLB 2021-2027'

 • Aanbieding rapport 'Dagelijkse kost. Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem aan' van PBL

 • 35083 Nota naar aanleiding van het verslag inzake regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

  Te behandelen:

  35083 Wetgeving d.d. 14 november 2018 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitRegels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

  Besluit: De minister van LNV verzoeken om een aanvullende NVWA-uitvoeringstoets van de Plantgezondheidswet, conform het model van de uitvoeringstoets voor de Belastingdienst.

  Besluit: Na ommekomst van de aanvullende NVWA-uitvoeringstoets een technische briefing hierover plannen.

  2018D54607 35083 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

  2019D17555 Verzoek om een aanvullende NVWA-uitvoeringstoets van de Plantgezondheidswet

  35083-1 Koninklijke boodschap

  35083-2 Voorstel van wet

  35083-3 Memorie van toelichting

  35083-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35083-5 Verslag

  35083-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35083-8 Nota van wijziging

  35083-7 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 12 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Plantgezondheidswet.

  35083-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35083-8 Nota van wijziging d.d. 12 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Plantgezondheidswet.

  35083-8 Nota van wijziging

  35083-6 Brief regering d.d. 7 maart 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitToezending ATR-advies en H&U-toets inzake wetsvoorstel Plantgezondheidswet

  Besluit: Ter informatie.

  35083-6 Toezending ATR-advies en H&U-toets inzake wetsvoorstel Plantgezondheidswet

  Bijlage

  ATR-advies wetsvoorstel Plantgezondheidswet

  H&U-toets wetsvoorstel Plantgezondheidswet

 • Reactie op voorstel SGP-fractie inzake natuurcompensatie en toezegging inzake mestregelgeving en weidevogelnesten

  Te behandelen:

  33576-161 Brief regering d.d. 8 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitReactie op voorstel SGP-fractie inzake natuurcompensatie en toezegging inzake mestregelgeving en weidevogelnesten

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

  33576-161 Reactie op voorstel SGP-fractie inzake natuurcompensatie en toezegging inzake mestregelgeving en weidevogelnesten

 • Identificatie en Registratie (I&R) van paarden

  Te behandelen:

  28286-1043 Brief regering d.d. 12 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitIdentificatie en Registratie (I&R) van paarden

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Paarden.

  28286-1043 Identificatie en Registratie (I&R) van paarden

 • Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  22112-2788 Brief regering d.d. 17 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitKwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum maandag 6 mei 2019.

  22112-2788 Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Bijlage

  EU-wetgevingsonderhandelingen LNV. Kwartaalrapportage april 2019

 • Besluitvorming in de Europese Unie over de nieuwe Verordening Technische maatregelen en de gevolgen voor de pulsvisserij

  Te behandelen:

  32201-110 Brief regering d.d. 18 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitBesluitvorming in de Europese Unie over de nieuwe Verordening Technische maatregelen en de gevolgen voor de pulsvisserij

  Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum maandag 6 mei 2019.

  32201-110 Besluitvorming in de Europese Unie over de nieuwe Verordening Technische maatregelen en de gevolgen voor de pulsvisserij

  Bijlage

  Afschrift brief aan de pulsvissers over de gevolgen voor de pulstoestemmingen van de nieuwe Vo TM

 • Uitstel toezending CDM-advies over bestuurlijke boetes mestbeleid

  Te behandelen:

  33037-354 Brief regering d.d. 17 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitUitstel toezending CDM-advies over bestuurlijke boetes mestbeleid

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  33037-354 Uitstel toezending CDM-advies over bestuurlijke boetes mestbeleid

 • Tijdlijn inzake bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  27858-451 Brief regering d.d. 18 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitTijdlijn inzake bijenrichtsnoer

  Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum maandag 6 mei 2019.

  27858-451 Tijdlijn inzake bijenrichtsnoer

  Bijlage

  Afschriften van het door Nederland ingebrachte commentaar

 • SCoPAFF van 15 april 2019

  Te behandelen:

  27858-447 Brief regering d.d. 11 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitSCoPAFF van 15 april 2019

  Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum maandag 6 mei 2019.

  27858-447 SCoPAFF van 15 april 2019

 • Rapport: "De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels)"

  Te behandelen:

  33835-121 Brief regering d.d. 18 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitRapport: "De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels)"

  Besluit: Agenderen voor een feitelijke vragenronde met als inbrengdatum woensdag 22 mei 2019 om 14.00 uur.

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op 23 april 2019.

  33835-121 Rapport: "De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels)"

  Bijlage

  De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels)

 • Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

  Te behandelen:

  27858-449 Brief regering d.d. 16 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitToekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

  Besluit: Agenderen voor een feitelijke vragenronde met als inbrengdatum donderdag 2 mei 2019 om 11.00 uur.

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het zo spoedig mogelijk opnieuw in te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

  Het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen stond gepland op 24 april 2019, maar gezien de late ontvangst van een deel van de stukken heeft de commissie besloten het algemeen overleg op een later moment te voeren.

  27858-449 Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

  Bijlage

  Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten: acties algemeen

  Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen

  Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

 • Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  2019Z08288 Brief regering d.d. 19 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitMoties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

  Besluit: Agenderen voor het zo spoedig mogelijk opnieuw in te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

  2019D16825 Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

 • Reactie op het verzoek van het lid De Groot over het bericht dat bij de buren van de lelieteler nevel van pesticiden neerdaalt, reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het langverwachte en uitgelekte onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif en over de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie dat EFSA de studies omtrent glyfosaat openbaar moet maken en beantwoording van de commissievragen over de berichtgeving over pesticiden bij lelieteelt in Westerveld

  Te behandelen:

  27858-453 Brief regering d.d. 23 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitReactie op het verzoek van het lid De Groot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2019, over het bericht dat bij de buren van de lelieteler nevel van pesticiden neerdaalt en reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 maart 2019, over het langverwachte en uitgelekte onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Nos.nl, 6 maart 2019) en over de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie dat EFSA de studies omtrent glyfosaat openbaar moet maken (Nieuwsblad.nl, 7 maart 2019)

  Besluit: Agenderen voor het zo spoedig mogelijk opnieuw in te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

  27858-453 Reactie op het verzoek van het lid De Groot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2019, over het bericht dat bij de buren van de lelieteler nevel van pesticiden neerdaalt en reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 maart 2019, over het langverwachte en uitgelekte onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Nos.nl, 6 maart 2019) en over de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie dat EFSA de studies omtrent glyfosaat openbaar moet maken (Nieuwsblad.nl, 7 maart 2019)

  Bijlage

  Tabellen

 • Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Details

  Debatten

  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over ICT-problemen bij de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat

  Dertigledendebatten

  • Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (aangevraagd door het lid Ouwehand op 28 maart 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Dertigledendebat over ontbossing in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019)

  Te behandelen:

  2019Z08495 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 24 april 2019 - W.J.H. Lodders, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Lodders (VVD) voor toevoegen bewindspersonen aan het overzicht met (dertigleden) debatten

  Besluit: Vanaf de volgende procedurevergadering zullen bij het overzicht met (dertigleden) debatten ook de bewindspersonen worden vermeld.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  2019Z05723 Lijst met EU-voorstellen d.d. 11 april 2019 - M.E. Haveman-Schüssel, griffierLijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Besluit: Conform de voorstellen op de lijst.

  2019D11936 Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

 • Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Gewasbescherming tot invulling van het prioritair kennisthema Gewasbescherming in 2019

 • Voortgangsbrief modernisering veiligheidsbeleid biotechnologie

  Te behandelen:

  27428-355 Brief regering d.d. 4 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatVoortgangsbrief modernisering veiligheidsbeleid biotechnologie

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 25 april 2019.

  27428-355 Voortgangsbrief modernisering veiligheidsbeleid biotechnologie

  Bijlage

  Bijlage bij de voortgangsbrief modernisering veiligheidsbeleid biotechnologie

 • Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 'Zo doende 2017' en moties en toezeggingen inzake dierproeven

  Te behandelen:

  32336-89 Brief regering d.d. 5 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitJaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 'Zo doende 2017' en moties en toezeggingen inzake dierproeven

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierproeven op 11 april 2019.

  32336-89 Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 'Zo doende 2017' en moties en toezeggingen inzake dierproeven

  Bijlage

  Zo doende 2017: Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Voortgangsrapportage transitie proefdiervrije innovatie

  Te behandelen:

  32336-90 Brief regering d.d. 5 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVoortgangsrapportage transitie proefdiervrije innovatie

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierproeven op 11 april 2019.

  32336-90 Voortgangsrapportage transitie proefdiervrije innovatie

 • Verslag Landbouw- en Visserijraad van 18 maart 2019

  Te behandelen:

  21501-32-1168 Brief regering d.d. 5 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVerslag Landbouw- en Visserijraad van 18 maart 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 april 2019.

  21501-32-1168 Verslag Landbouw- en Visserijraad van 18 maart 2019

 • Onderzoeksrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  33835-118 Brief regering d.d. 15 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitOnderzoeksrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op 23 april 2019.

  Besluit: Reeds geagendeerd voor de technische briefing door de Auditdienst Rijk (ADR) op 15 mei 2019.

  Besluit: Reeds geagendeerd voor een feitelijke vragenronde met als inbrengdatum woensdag 22 mei 2019 om 14.00 uur.

  33835-118 Onderzoeksrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Bijlage

  Rapport van feitelijke bevindingen: Onderzoek kostenopbouw tarieven NVWA

  Rapport onderzoek beheersing kosteneffectiviteit en efficiëntie NVWA

 • Antwoorden op vragen commissie inzake het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  33835-119 Brief regering d.d. 17 april 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitAntwoorden op vragen commissie inzake het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op 23 april 2019.

  33835-119 Antwoorden op vragen commissie inzake het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stafnotitie - Stafsignalering NVWA 2020 ten behoeve van het algemeen overleg NVWA

 • Stafnotitie - EU-stafnotitie ten behoeve van het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen

 • Verzoek van de commissievoorzitter inzake de voortzetting van het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  2019Z08475 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 24 april 2019 - A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVerzoek van de commissievoorzitter inzake de voortzetting van het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Besluit: Voortzetting van het algemeen overleg Nederlanse Voedsel- en Warenautoriteit plannen op 27 juni van 16.30 tot 20.30 uur (betreft een tweede en mogelijk derde termijn).

  Besluit: Spreektijd voor de tweede termijn vaststellen op 4 minuten per fractie. Spreektijd voor een mogelijke derde termijn vaststellen op 1 minuut per fractie.

  De eerste termijn van het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft plaatsgevonden op 23 april jl.

  2019D17260 Verzoek van de commissievoorzitter inzake de voortzetting van het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven