r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 juni 2019 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Uitstel toezending toegezegde brief over stand van zaken inzake motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (Kamerstuk 35000-VIII-132)

  Te behandelen:

  32827-153 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaUitstel toezending toegezegde brief over stand van zaken inzake motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod

  Besluit: Betrekken bij dossier Media.

  32827-153 Uitstel toezending toegezegde brief over stand van zaken inzake motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod

 • Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Denemarken van 8 tot en met 10 januari 2019

  Te behandelen:

  35220-1 Overig d.d. 12 juni 2019 - H. van der Molen, Tweede KamerlidVerslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Denemarken van 8 tot en met 10 januari 2019

  Besluit: Betrekken bij het dossier Media.

  35220-1 Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Denemarken van 8 tot en met 10 januari 2019

 • Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

  Te behandelen:

  2019Z12224 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaVisie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 4 juli 2019 om 17.00 uur. Een algemeen overleg wordt gepland kort na het zomerreces.

  2019D25185 Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

 • Overeenkomst tot oprichting van de Square Kilometre Array Observatory; Rome, 12 maart 2019

  Te behandelen:

  35221-1 Verdrag d.d. 11 juni 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenOvereenkomst tot oprichting van de Square Kilometre Array Observatory; Rome, 12 maart 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers

  of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig ledenvan de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 11 juli 2019.

  35221-1 Overeenkomst tot oprichting van de Square Kilometre Array Observatory; Rome, 12 maart 2019

  Bijlage

  Toelichtende nota

 • Kwaliteitsafspraken mbo

  Te behandelen:

  31524-419 Brief regering d.d. 27 mei 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapKwaliteitsafspraken mbo

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 25 september a.s. over het middelbaar beroepsonderwijs (spreektijd 7 minuten).

  Een onafhankelijke commissie kwaliteitsafspraken mbo (ckmbo) werkt nu aan een integrale rapportage met een landelijk beeld van de kwaliteitsagenda’s. Deze rapportage zal onder meer inzicht geven in de doelen die de mboinstellingen hebben gesteld en de maatregelen die ze daarvoor willen inzetten. Ook zal de rapportage ingaan op de aanpak die instellingen hebben gekozen op drie landelijke speerpunten (jongeren in een kwetsbare positie, gelijke kansen in het onderwijs en onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst). De rapportage wordt na de zomer afgerond en aan de Kamer verzonden.

  IN VERBAND MET DE PLANNING VAN HET AO MIDDELBAAR BEROEPSONDEWIJS OP 25 SEPTEMBER A.S., WORDEN HIERONDER DE BESTAANDE DOSSIERS GERELATEERD AAN MBO WEERGEGEVEN, OM DESGEWENST STUKKEN TE AGENDEREN VOOR HET AO, OF EVENTUEEL VKA.

  2019D27617 Aan Van Engelshoven- rappel toezegging n.a.v. debat 6 maart over het advies cie Macrodoelm. mbo

  31524-419 Kwaliteitsafspraken mbo

 • Dossier macrodoelmatigheid in het mbo

  Te behandelen:

  31524-313 Brief regering d.d. 20 maart 2017 - M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapAdvies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 van het MBO

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 25 september a.s. over het middelbaar beroepsonderwijs.

  31524-313 Advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 van het MBO

  Bijlage

  Schema

  Advies Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2

  31524-310 Brief regering d.d. 10 februari 2017 - M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapHet regionaal investeringsfonds mbo als katalysator voor vernieuwing in het mbo; een tussenevaluatie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 25 september a.s. over het middelbaar beroepsonderwijs.

  31524-310 Het regionaal investeringsfonds mbo als katalysator voor vernieuwing in het mbo; een tussenevaluatie

  Bijlage

  Tussenevaluatie Regionaal Investeringsfonds MBO

 • Dossier ROC Leiden

  Te behandelen:

  33495-98 Brief regering d.d. 24 juni 2016 - M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie inzake (financiële) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen en dossier opheffen.

  33495-98 Reactie op verzoek commissie inzake (financiële) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden

 • Dossier Afschaffing cascadebekostiging in het mbo

  Te behandelen:

  31524-353 Brief regering d.d. 6 maart 2018 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapAfschaffing cascadebekostiging in het mbo

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen en dossier opheffen.

  31524-353 Afschaffing cascadebekostiging in het mbo

 • Reactie op verzoek van de commissie OCW over beantwoording vragen Advies Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (Commissie Van Rijn)

  Te behandelen:

  31288-737 Brief regering d.d. 6 juni 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie over beantwoording vragen advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

  De beleidsreactie op advies cie. Van Rijn ontvangt de Kamer naar verwachting op 21 juni a.s.

  31288-737 Reactie op verzoek commissie over beantwoording vragen advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

 • Reactie op verzoek commissie over het ontvangen van een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs

  Te behandelen:

  35000-VIII-189 Brief regering d.d. 7 juni 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie over het ontvangen van een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D17525.

  35000-VIII-189 Reactie op verzoek commissie over het ontvangen van een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs

 • Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 35200-VIII-2)

  Te behandelen:

  35200-VIII-5 Brief regering d.d. 7 juni 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapBeantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  Besluit: Agenderen voor het WGO inzake de Slotwet en het Jaarverslag 2018.

  35200-VIII-5 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Beantwoording op vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 35200-VIII-2)

  Te behandelen:

  35200-VIII-7 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 11 juni 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerBeantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  Besluit: Agenderen voor het WGO inzake de Slotwet en het Jaarverslag 2018.

  35200-VIII-7 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

 • Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Kamerstuk 35200-VIII-1)

  Te behandelen:

  35200-VIII-8 Brief regering d.d. 7 juni 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapBeantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

  Besluit: Agenderen voor het WGO inzake de Slotwet en het Jaarverslag 2018.

  35200-VIII-8 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

  Te behandelen:

  31288-740 Brief regering d.d. 12 juni 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapRIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 3 juli 2019 om 10.00 uur.

  31288-740 RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

 • Dossier Onderwijshuisvesting

  Te behandelen:

  34775-VIII-115 Brief regering d.d. 13 december 2017 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaRapportage Monitor onderwijshuisvesting po/vo

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Onderwijshuisvesting po/vo (eind 2019), waarbij de brief derden over huisvesting voor lichamelijke opvoeding wordt betrokken.

  34775-VIII-115 Rapportage Monitor onderwijshuisvesting po/vo

  Bijlage

  Monitor onderwijshuisvesting po/vo

 • 35102 Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel inzake actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  Te behandelen:

  35102 Wetgeving d.d. 30 november 2018 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaWijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  2018D57816 35102 Advies Afdeling advisering raad van State inzake wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

  35102-1 Koninklijke boodschap

  35102-2 Voorstel van wet

  35102-3 Memorie van toelichting

  35102-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35102-5 Verslag

  35102-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35102-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 7 juni 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35102-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Ondersteuning beroepsgroepvorming leraren

  Te behandelen:

  27923-367 Brief regering d.d. 7 juni 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaOndersteuning beroepsgroepvorming leraren

  Besluit: Betrekken bij het dossier Leraren.

  27923-367 Ondersteuning beroepsgroepvorming leraren

 • Ruimte voor regie in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  31293-465 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaRuimte voor regie in het primair onderwijs

  Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 17 juni jl. over de Staat van het Onderwijs.

  31293-465 Ruimte voor regie in het primair onderwijs

 • Voortgang VMBO Maastricht en LVO

  Te behandelen:

  30079-107 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaVoortgang VMBO Maastricht en LVO

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenair debat over het persbericht van het Laks over de schoolexamens.

  30079-107 Voortgang VMBO Maastricht en LVO

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

  Te behandelen:

  27020-104 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaReactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

  Besluit: Agenderen voor notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang”.

  27020-104 Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

 • Verslag van de 63e editie van de Commission on the Status of Women (CSW)

  Te behandelen:

  30420-321 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapVerslag van de 63e editie van de Commission on the Status of Women (CSW)

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Emancipatiebeleid op 18 juni jl.

  30420-321 Verslag van de 63e editie van de Commission on the Status of Women (CSW)

  Bijlage

  Verslag van de 63e editie van de Commission on the Status of Women (CSW)

 • Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Details

  • 19. 
   Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 28. 
   Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 30. 
   Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  • 45. 
   Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  • 46. 
   Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  • 59. 
   Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  • 63. 
   Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
  • 69. 
   Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  • 71. 
   Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  • 84. 
   Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)
  • 91. 
   Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  • 96. 
   Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  • 97. 
   Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  • 100. 
   Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 106. 
   Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)

  Dertigledendebatten

  • 5. 
   Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  • 22. 
   Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  • 46. 
   Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  • 75. 
   Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
  • 95. 
   Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
 • Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  Details

  • ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
  • di 18-06-2019 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek Girls Rights Watch (GRW) tot aanbieding petitie 'Gelijk Loon voor vrouwen en mannen'
  • di 18-06-2019 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid
  • wo 19-06-2019 11.00 - 12.00 Technische briefing AWTI-advies inzake universiteiten en hogescholen
  • wo 19-06-2019 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs
  • do 20-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 20-06-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs
  • do 20-06-2019 13.30 - 14.15 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen)
  • do 20-06-2019 14.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024
  • ma 24-06-2019 18.30 - 22.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang”
  • di 25-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Eindtoets po en overgang po en vo
  • wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018
  • wo 26-06-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Passend onderwijs
  • do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overleg Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024
  • ma 01-07-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie
  • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
  • di 02-07-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal
  • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
  • do 12-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 25-09-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs
  • do 26-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 10-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 17-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 06-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 8 november 2019 (Onderwijs)
  • do 07-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 14-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 21 november 2019 (Cultuur & sport)
  • do 21-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • Openstaande schriftelijke overleggen

 • Totaaloverzicht openstaande toezeggingen

 • Verzoek om voortaan twee keer per jaar een overleg over emancipatiebeleid te plannen

  Te behandelen:

  2019Z12543 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 19 juni 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede KamerlidVerzoek om voortaan twee keer per jaar een overleg over emancipatiebeleid te plannen

  Besluit: De commissie stemt in met het verzoek twee keer per jaar een overleg te voeren over Emancipatiebeleid.

  2019D25949 Verzoek om voortaan twee keer per jaar een overleg over emancipatiebeleid te plannen

 • Rondvraagpunt van het lid Van der Molen: verzoek aan minister om vóór 1 september aantal stukken hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  2019Z12734 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 juni 2019 - H. van der Molen, Tweede KamerlidRondvraagpunt van het lid Van der Molen: verzoek aan minister om vóór 1 september aantal stukken hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen

  Besluit: De minister wordt verzocht de volgende 7 documenten inzake hoger onderwijs vóór 1 september a.s. naar de Kamer te zenden:1. IBO internationalisering in het onderwijs;2. Doorlichting van het bestaand aanbod hoger onderwijs;3. Verkenning instellingsaccreditatie;4. Informatie over het afgeven van bijzondere kenmerken door de NVAO, naar aanleiding van een aangehouden motie (31288-707 ) tijdens het VAO toegankelijkheid en kansengelijkheid;5. Informatie over het omgaan van deficiënties naar aanleiding van de aangehouden motie 35000-VIII, nr. 53. De minister heeft toen toegezegd dat de kamer in het voorjaar een brief ontvangt hoe met deze problematiek wordt omgaan en wat de meest gewenste manier is om dit op te pakken. En uiteraard, als dat nodig is, gaat de minister de ministeriële regeling aanpassen.6. Informatie over de uitvoering van motie 22452-63. Deze motie is tijdens het VAO internationalisering van 3 juli 2018 ingediend en gaat over de CDHO die kijkt naar de taal van de opleidingsnaam;7. De uitvoering van de aanpak Beter Benutten voor Beter Onderwijs. Tijdens het debat over het wijzigen van de rentemaatstaf van 5 december 2018 heeft de minister toegezegd dat ze de Kamer in het voorjaar van 2019 hierover informeert.

  2019D26278 Rondvraagpunt van het lid Van der Molen: verzoek aan minister om vóór 1 september aantal stukken hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen

  2019D26429 Aan minster - Kamer voor 1 september a.s. een aantal documenten inzake het hoger onderwijs toezenden

 • Kennisagenda commissie OCW 2019

 • Inbreng van de rapporteurs (leden Van Meenen en Van den Hul) t.b.v. het wetgevingsoverleg inzake Jaarverslag OCW op 26 juni a.s.

 • Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

3.

Meer over...

Terug naar boven