r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 12 november 2018 19:30 - 22:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal S1.4
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

19.30 - 22.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (S1.4)

19.30 - 22.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 3. 
  Stand van het debat over de toekomst van Europa

AGRI/8/13931

2018/2094(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Ivan Jakovčić (ALDE)

PA - PE626.932v01-00

AM - PE627.641v01-00

Bevoegd:

 

AFCO* -

Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

PR - PE625.528v01-00

AM - PE627.860v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

 • 4. 
  Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

AGRI/8/13521

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 - C8-0227/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

James Nicholson (ECR)

PA - PE623.919v01-00

AM - PE627.640v01-00

Bevoegd:

 

REGI -

Andrea Cozzolino (S&D)

PR - PE627.935v01-00

AM - PE629.761v01-00

AM - PE629.760v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

 • 5. 
  Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

AGRI/8/13907

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 - C8-0230/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Gabriela Zoană (S&D)

PA - PE625.354v01-00

AM - PE627.643v01-00

Bevoegd:

 

REGI -

(PPE) Andrey Novakov (PPE)

Constanze Krehl (S&D)

PR - PE626.671v01-00

AM - PE629.551v02-00

AM - PE629.579v01-00

AM - PE629.580v01-00

AM - PE629.577v01-00

AM - PE629.575v01-00

AM - PE629.578v01-00

AM - PE629.576v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

 • 6. 
  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

AGRI/8/14518

2018/0256M(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Michel Dantin (PPE)

PA - PE627.628v01-00

AM - PE628.535v01-00

Bevoegd:

 

INTA -

Patricia Lalonde (ALDE)

PR - PE627.726v02-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

 • 7. 
  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

AGRI/8/13679

*** 2018/0256(NLE) 10593/2018 - C8-0463/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Michel Dantin (PPE)

PA - PE626.968v01-00

Bevoegd:

 

INTA -

Patricia Lalonde (ALDE)

PR - PE627.725v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

 • 8. 
  Presentatie door een vertegenwoordiger van de Commissie (DG AGRI) over de huidige situatie op de suikermarkt
 • 9. 
  Presentatie door een vertegenwoordiger van de Commissie over de stand van zaken betreffende het vrijwaringsonderzoek inzake invoer van 'indica rijst' uit Cambodja en Myanmar
 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

·21 november 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

·22 november 2018, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

·3 december 2018, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven