r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland bepleit strengere CO2-normen auto’s

maandag 1 oktober 2018, 16:25
Verkeer in straat © Europees Parlement, 2016

BRUSSEL/STRAATSBURG (ANP) - Als het aan de Nederlandse regering ligt, worden de normen voor CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens een stuk hoger dan voorgesteld. Om dat te bereiken zouden fabrikanten die voldoende voertuigen op de markt brengen die minder of helemaal geen broeikasgassen uitstoten, kunnen rekenen op een bonus.

De EU-milieuministers komen volgende week in Luxemburg bijeen om tot een gezamenlijke positie te komen. Dat zal niet eenvoudig zijn omdat enkele lidstaten, waaronder Duitsland, vrezen dat te ambitieuze doelstellingen banen gaan kosten.

De Europese Commissie stelde een klein jaar geleden voor dat nieuwe auto’s in 2030 30 procent minder CO2 mogen uitstoten vergeleken met 2021, en in 2025 15 procent. De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat aanscherpen tot respectievelijk 45 en 20 procent. Nederland ziet dat als een ,,grote verbetering'' van het oorspronkelijke voorstel. Het voltallige parlement stemt er woensdag over.

De aanscherping wordt nodig geacht om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen.

Terug naar boven