r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Straatsburg

Winston Churchillgebouw (WIC)
datum 12 november 2018 19:30 - 22:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Winston Churchill (WIC) Toon locatie
zaal WIC100
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

19.30 - 22.00 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (100)

19.30 - 19.45 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Gedifferentieerde integratie

ECON/8/13346

2018/2093(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PA - PE627.770v02-00

AM - PE628.626v01-00

Bevoegd:

 

AFCO* -

Pascal Durand (Verts/ALE)

PR - PE626.719v01-00

AM - PE627.843v01-00

Adviezen:

 

BUDG, ECON*

       

·Behandeling amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 9 oktober 2018, 12.00 uur

19.45 - 20.10 uur

 • 4. 
  Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

ECON/8/13503

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 - C8-0230/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Ivana Maletić (PPE)

PA - PE627.868v01-00

AM - PE628.631v02-00

Bevoegd:

 

REGI -

(PPE) Andrey Novakov (PPE)

Constanze Krehl (S&D)

PR - PE626.671v01-00

AM - PE629.551v02-00

AM - PE629.579v01-00

AM - PE629.580v01-00

AM - PE629.577v01-00

AM - PE629.575v01-00

AM - PE629.578v01-00

AM - PE629.576v01-00

Adviezen:

 

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

CONT, FEMM

       

·Behandeling amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 9 oktober 2018, 12.00 uur

20.10 - 20.30 uur

*** Stemming ***

 • 5. 
  Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

ECON/8/13503

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 - C8-0230/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Ivana Maletić (PPE)

PA - PE627.868v01-00

AM - PE628.631v02-00

Bevoegd:

 

REGI -

(PPE) Andrey Novakov (PPE)

Constanze Krehl (S&D)

PR - PE626.671v01-00

AM - PE629.551v02-00

AM - PE629.579v01-00

AM - PE629.580v01-00

AM - PE629.577v01-00

AM - PE629.575v01-00

AM - PE629.578v01-00

AM - PE629.576v01-00

Adviezen:

 

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

CONT, FEMM

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 9 oktober 2018, 12.00 uur

 • 6. 
  Gedifferentieerde integratie

ECON/8/13346

2018/2093(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PA - PE627.770v02-00

AM - PE628.626v01-00

Bevoegd:

 

AFCO* -

Pascal Durand (Verts/ALE)

PR - PE626.719v01-00

AM - PE627.843v01-00

Adviezen:

 

BUDG, ECON*

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 9 oktober 2018, 12.00 uur

*** Einde stemming ***

20.30 - 21.00 uur

 • 7. 
  Door overheidsobligaties gedekte effecten

ECON/8/13261

***I 2018/0171(COD) COM(2018)0339 - C8-0206/2018

 

Rapporteur:

 

Jakob von Weizsäcker (S&D)

PR - PE629.500v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   
       

·Behandeling ontwerpverslag

21.00 - 21.30 uur

 • 8. 
  Versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten

ECON/8/11828

 

Rapporteur:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

PR - PE627.822v01-00

AM - PE629.506v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

Adviezen:

 

BUDG, EMPL, AFCO

       

·Behandeling amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 18 oktober 2018, 12.00 uur

21.30 - 22.00 uur

 • 10. 
  Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

ECON/8/13899

2018/2161(INI)

 

Rapporteur:

 

Barbara Kappel (ENF)

PR - PE627.759v01-00

AM - PE628.693v01-00

Bevoegd:

 

ECON*

   

Adviezen:

 

INTA, BUDG*

       

·Behandeling amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 11 oktober 2018, 17.00 uur

 • 11. 
  Rondvraag
 • 12. 
  Volgende vergaderingen

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven