r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vermindering van de uitstoot van auto's en bestelwagens: nieuwe CO2-doelstellingen toegelicht

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 9 juni 2022.

De EP-leden overwegen een voorstel om de CO2-uitstoot van auto's te verminderen en de overstap naar elektrische auto's te versnellen. Volgende week is de stemming.

Waarom het nodig is

Auto's en bestelwagens produceren ongeveer 15% van de CO2-uitstoot in de EU. De uitstoot van CO2 veroorzaaktklimaatverandering en daarnaast is vervoer de enige sector waarin de uitstoot van broeikasgassen nog steeds hoger is dan in 1990.

Strengere normen voor de uitstoot van auto's kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 te bereiken.

De huidige situatie

Recente gegevens tonen aan dat, na een gestage daling de afgelopen jaren, de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto's vorig jaar steeg tot 118,5 gram CO2 per kilometer. Volgens de huidige regels mag de gemiddelde nieuwe auto in 2021 niet meer dan 95 gram per kilometer uitstoten.

Het aantal elektrische auto's groeit maar ze zijn slechts goed voor minder dan 1,5% van de nieuwe registraties.

Het voorstel en de toekomst

De Europese Commissie stelde voor om de limiet voor 2021 met 20% te verlagen vanaf 2025 en met 30% vanaf 2030. Nieuwe doelen worden uitgedrukt in percentages omdat de 95 g per kilometerstandaard opnieuw moet worden berekend volgens de nieuwe strengere emissietest die beter de werkelijke rijomstandigheden nabootst.

De leden van de milieucommissie vinden dat de uitstoot met 20% en daarna met 45% moet worden teruggedrongen, en 40% van de nieuwe auto's die vanaf 2030 worden verkocht, moet elektrisch en hybride zijn. Ze roepen ook op tot EU-maatregelen om de overgang van de auto-industrie naar schonere auto's in termen van banen en vaardigheden te vergemakkelijken.

Volgende week in Straatsburg stemmen de leden over het verslag.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20180920STO14027

Gecreëerd: 27-09-2018 - 18:41


Terug naar boven