r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat 'Werken voor een kratje bier', Den Haag

Nieuwspoort
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 27 september 2018 15:30
plaats Den Haag
locatie Internationaal perscentrum Nieuwspoort Toon locatie
aanwezigen J.P. (Peter) Kwint e.a.
organisatie Internationaal perscentrum Nieuwspoort

Op 27 september, een week voorafgaand aan het Algemeen Overleg Auteursrecht op 4 oktober in de Tweede Kamer, organiseert Platform Makers de bijeenkomst “Werken voor een kratje bier” in het Haagse Nieuwspoort. Onder leiding van journalist Frénk van der Linden delen makers hun ervaringen in de contractpraktijk met beleidsmakers.

Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet. Het auteurs- en naburig recht, voor makers, essentieel voor het verkrijgen van inkomen, lijkt daarbij soms onderbelicht.

Bijna drie jaar geleden, op 1 juli 2015, werd het auteurscontractenrecht ingevoerd: een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten. De bedoeling was makers niet langer aan het kortste eind te laten trekken, hen de ruimte te geven om te kunnen onderhandelen over goede voorwaarden en billijke vergoedingen. Vooralsnog zijn de effecten van de nieuwe wetgeving beperkt.

Platform Makers maakte voor de zomer een eigen tussenstand op en publiceerde de ervaringen van makers in de publicatie “Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen”.

Nu de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de nieuwe wet zal spreken organiseert Platform Makers een debat over dit onderwerp, waarbij zowel vertegenwoordigers uit het veld als politici met elkaar zullen spreken over de (zeer beperkte) effecten die de nieuwe wet tot nog toe had en hoe hierin verbetering te brengen.

Deelnemers aan het debat: Onder meer Esmé Lammers (regisseur), Will Maas (muzikant), Inge van Mill (fotograaf), Peter Kwint (Tweede Kamerlid SP), Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers), Paul Solleveld, (voorzitter Platform Creatieve Media Industrie)

(Toevoegingen aan de deelnemers zullen mogelijk in de aanloop naar het debat aan dit bericht worden toegevoegd.)

Aanmelden kan op: info@platformmakers.nl


Inhoud

1.

Internationaal perscentrum Nieuwspoort

Internationaal perscentrum Nieuwspoort vormt een ontmoetingsplek voor parlementaire pers, politici, voorlichters en lobbyisten en is een begrip in politiek Den Haag. Bij Nieuwspoort staat het vrije woord hoog in het vaandel. Nieuwspoort is dan ook bij uitstek een debatcentrum waar politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers de degens kruisen. Nieuwspoort is gevestigd bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Dankzij haar unieke positie, letterlijk in het centrum van de politieke macht, is Nieuwspoort betrokken bij vele initiatieven. Zo werkte Nieuwspoort mee aan de totstandkoming van ProDemos, voorheen Huis voor democratie en Rechtsstaat. In samenwerking met Haagsch College worden er regelmatig colleges en events georganiseerd. Nieuwspoort is ook actief voor Internationale Stad van de Vrede, waarbij het perscentrum onder andere intensief samenwerkt met de gemeente Den Haag. Daarnaast organiseert Nieuwspoort jaarlijks de Kees Lunshoflezing, waarmee Nieuwspoort een bijdrage wil leveren aan een open debatcultuur over de verhouding tussen politiek en journalistiek.

2.

Meer over...

Terug naar boven