r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Top EU-Republiek Korea, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 oktober 2018 16:25
plaats Brussel, België
aanwezigen D.F. (Donald) Tusk, A.C. (Cecilia) Malmström, J.C. (Jean-Claude) Juncker e.a.

Infographic - Economic impact of the EU-South Korea free trade agreement

Zie volledige infographic

Voornaamste agendapunten

De leiders van de EU en de Republiek Korea ("Zuid-Korea") zullen naar verwachting hun hechte banden en hun streven naar een sterker strategisch partnerschap bevestigen. In 2018 wordt de 55e verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen de EU en Zuid-Korea gevierd.

De leiders zullen de balans opmaken van de bilaterale betrekkingen, onder meer van de uitvoering van de sinds 2011 van kracht zijnde vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea.

De denuclearisering van het Koreaanse schiereiland staat eveneens hoog op de agenda, naast andere vraagstukken van het buitenlands en veiligheidsbeleid.

Voorts zullen de leiders bespreken hoe de samenwerking tussen de EU en Zuid-Korea op het gebied van klimaatverandering, onderzoek en ontwikkeling, en andere mondiale kwesties, kan worden bevorderd.

De top EU-Zuid-Korea vindt direct na de Ontmoeting Azië-Europa (ASEM) plaats:

Wie zal de top bijwonen?

Voorzitter Donald Tusk en voorzitter Jean-Claude Juncker vertegenwoordigen de EU.

President Jae-in Moon vertegenwoordigt Zuid-Korea.

Handel en economie

De leiders zullen nagaan hoe de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea kan worden vervolledigd en versterkt. Dit is tot dusver de meest ambitieuze handelsovereenkomst van de EU en de eerste die met een Aziatisch land is gesloten. De handel tussen de EU en Zuid-Korea is tussen 2011 en 2017 met 45% gestegen, de EU-uitvoer zelfs met 53%.

De EU en Zuid-Korea zullen naar verwachting ook wijzen op hun gezamenlijke inspanningen tegen protectionisme en voor het multilateraal handelssysteem met de WTO als spil. Beide partijen scharen zich ondubbelzinnig achter de hervorming van deze instelling.

Naast handelsaangelegenheden zullen de partijen spreken over nauwere samenwerking op verschillende gebieden, waaronder gegevensbescherming en de bestrijding van illegale visserij.

Samenwerking op transportgebied staat ook op de agenda, met de verwachte ondertekening van een horizontale luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea.

Vraagstukken op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid

De leiders zullen dieper ingaan op de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. Zij zullen maatregelen bespreken om een alomvattende oplossing via diplomatieke weg te ondersteunen. Beide partijen zullen er naar verwachting toe oproepen dat alle resoluties van de VN-Veiligheidsraad onverkort worden uitgevoerd.

De EU en Zuid-Korea zullen ook andere dringende regionale en internationale kwesties bespreken, zoals hun steun voor het nucleair akkoord met Iran (JCPOA) en het conflict in het oosten van Oekraïne.

De leiders zullen ook van gedachten wisselen over een nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie.

Mondiale vraagstukken

De EU en Zuid-Korea zullen spreken over de strijd tegen de klimaatverandering, onder meer over hun vaste voornemen om de Overeenkomst van Parijs uit te voeren en over de CoP24 die in december 2018 plaatsvindt.

De leiders zullen eveneens aandacht besteden aan betere samenwerking inzake onderzoek en innovatie op een groot aantal terreinen zoals ICT, energie en mobiliteit.

De partijen zullen ook bespreken hoe nauwer kan worden samengewerkt rond de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Zie ook


1.

Meer over...

Terug naar boven