r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 12 november 2018 19:30 - 21:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal N1.4
organisatie EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

19.30 - 21.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.4)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

ENVI/8/02915

 • 4. 
  Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

*** Elektronische stemming ***

 • 5. 
  Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

ENVI/8/13481

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 - C8-0232/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA - PE627.836v01-00

AM - PE629.457v01-00

Bevoegd:

 

EMPL* -

Verónica Lope Fontagné (PPE)

PR - PE625.203v01-00

AM - PE628.407v01-00

AM - PE628.408v01-00

AM - PE626.995v02-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 17 oktober 2018, 11.00 uur

 • 6. 
  Vaststelling van het InvestEU-programma

ENVI/8/13587

***I 2018/0229(COD) COM(2018)0439 - C8-0257/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Ivo Belet (PPE)

PA - PE627.571v01-00

AM - PE628.595v01-00

Bevoegd:

 

BUDG, ECON* -

José Manuel Fernandes (PPE)

Roberto Gualtieri (S&D)

PR - PE628.640v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 9 oktober 2018, 11.00 uur

 • 7. 
  Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

ENVI/8/13597

***I 2018/0227(COD) COM(2018)0434 - C8-0256/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AM - PE628.596v01-00

Bevoegd:

 

ITRE* -

Angelika Mlinar (ALDE)

PR - PE625.457v01-00

AM - PE627.808v01-00

       

·Goedkeuring amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 9 oktober 2018, 11.00 uur

 • 8. 
  Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

ENVI/8/13577

***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 - C8-0258/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AM - PE628.372v01-00

Bevoegd:

 

ITRE -

Massimiliano Salini (PPE)

PR - PE625.427v02-00

AM - PE627.684v01-00

AM - PE627.687v01-00

       

·Goedkeuring amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 25 september 2018, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

·19 november 2018, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

·20 november 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Delen

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven