r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 12 november 2018 19:30 - 21:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal N1.4
organisatie EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

19.30 - 21.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.4)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

ENVI/8/02915

 • 4. 
  Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

*** Elektronische stemming ***

 • 5. 
  Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

ENVI/8/13481

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 - C8-0232/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA - PE627.836v01-00

AM - PE629.457v01-00

Bevoegd:

 

EMPL* -

Verónica Lope Fontagné (PPE)

PR - PE625.203v01-00

AM - PE628.407v01-00

AM - PE628.408v01-00

AM - PE626.995v02-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 17 oktober 2018, 11.00 uur

 • 6. 
  Vaststelling van het InvestEU-programma

ENVI/8/13587

***I 2018/0229(COD) COM(2018)0439 - C8-0257/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Ivo Belet (PPE)

PA - PE627.571v01-00

AM - PE628.595v01-00

Bevoegd:

 

BUDG, ECON* -

José Manuel Fernandes (PPE)

Roberto Gualtieri (S&D)

PR - PE628.640v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 9 oktober 2018, 11.00 uur

 • 7. 
  Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

ENVI/8/13597

***I 2018/0227(COD) COM(2018)0434 - C8-0256/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AM - PE628.596v01-00

Bevoegd:

 

ITRE* -

Angelika Mlinar (ALDE)

PR - PE625.457v01-00

AM - PE627.808v01-00

       

·Goedkeuring amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 9 oktober 2018, 11.00 uur

 • 8. 
  Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

ENVI/8/13577

***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 - C8-0258/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AM - PE628.372v01-00

Bevoegd:

 

ITRE -

Massimiliano Salini (PPE)

PR - PE625.427v02-00

AM - PE627.684v01-00

AM - PE627.687v01-00

       

·Goedkeuring amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 25 september 2018, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

·19 november 2018, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

·20 november 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven