r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Nieuwe EU-regels voor auteursrechten

Laptop
Bron: Europees parlement

De Europese Commissie wil de verschillen tussen de regels over auteursrechten in de Europese Unie verkleinen. Verder moeten zo veel mogelijk mensen toegang krijgen tot materiaal dat op internet staat. Zo moet dat versnippering van de digitale interne markt worden voorkomen, die het gevolg is van de snelle ontwikkeling van digitale technologieën.

Kritiek is er vooral op het automatisch filteren van auteursrechtelijk beschermd materiaal door websites. Dat moet voorkomen dat auteursrechtelijk materiaal gebruikt wordt zonder toestemming van de eigenaar. Critici zeggen dat het de vrijheid van meningsuiting zou kunnen dwarsbomen. Verder is er kritiek op de linkbelasting of linktaks. Die houdt in dat grote bedrijven als Facebook, Google en Twitter moeten betalen voor het overnemen van nieuwsberichten. Hierdoor wordt het online delen van links naar nieuwsberichten moeilijker.

Het Europees Parlement heeft het voorstel op 12 september 2018 in de tweede lezing aangenomen. Het is nu in behandeling bij de Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) De EP-Commissie voor Juridische Zaken (JURI) is verantwoordelijk voor de onderhandelingen tussen de Europese instellingen over dit voorstel.

Delen

Inhoud

1.

Versnippering van de digitale interne markt

Digitale technologieën ontwikkelen zich snel. Hierdoor verandert ook het ontstaan, verspreiden en toepassen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De consument heeft daardoor steeds meer mogelijkheden om toegang te krijgen tot dit materiaal.

Daarnaast wordt de digitale omgeving steeds meer grensoverschrijdend. Dit zorgt er volgens de Europese Commissie voor dat de digitale interne markt versnippert. De Europese Commissie vindt dat het EU-beleid voor auteursrechten moet worden aangepast aan de eisen van de moderne tijd om verdere versnippering te voorkomen.

2.

Verschillen tussen de nationale auteursrechtenstelsels verkleinen

Europese Commissie

De Europese Commissie stelt voor de verschillen tussen de nationale auteursrechtenstelsels te verkleinen. Ook moet de online-toegang voor internetgebruikers in de EU op grote schaal mogelijk gemaakt worden. Deze stappen moeten de versnippering van de digitale markt tegengaan.

Europees Parlement

Het Europees Parlement (EP) weigerde eerst om de onderhandelingen over het voorstel te beginnen, omdat er bezorgdheid was over de inhoud daarvan. Nadat de bezorgdheid weggenomen was, stemde het EP in de eerste lezing alsnog tegen het voorstel. Vervolgens heeft het EP in de tweede lezing, na aanpassing van het voorstel, alsnog ingestemd met het voorstel. De aanpassingen betroffen onder andere de fel bekritiseerde artikelen 11 en 13.

3.

Kritiek

Het voorstel kreeg forse kritiek, vooral artikel 13. Dat artikel legt vast dat internetplatforms, zoals bijvoorbeeld YouTube, uploads van gebruikers automatisch moeten filteren op auteursrechtelijk materiaal. Dat zou er volgens voorstanders voor zorgen dat kunstenaars, artiesten en journalisten eerlijk betaald krijgen voor hun werk. Volgens tegenstanders, waaronder de NAVO, sommige wetenschappers en Wikipedia, belemmert het artikel juist de vrijheid van meningsuiting. Dit zou het geval zijn omdat burgers dan niet meer vrij alles kunnen delen op internet.

Ook was er veel te doen rond artikel 11. Dat artikel zorgt ervoor dat grote bedrijven als Facebook, Google en Twitter moeten betalen voor het overnemen van nieuwsberichten. Aanhangers zagen het als kans om te zorgen dat nieuwsberichten worden gelezen bij de bron en niet bij bedrijven die de link delen. Persuitgevers krijgen daarmee een nieuw recht en worden eerlijker betaald voor hun werk. Als bedrijven het nieuws wel overnemen moet hiervoor betaald worden. Dit wordt ook wel linkbelasting of linktaks genoemd. Tegenstanders zagen het echter als het moeilijker maken van het online delen van links en fragmenten.

4.

Het Nederlandse standpunt

De Tweede Kamer heeft de voltooiing van de digitale interne markt als 'algemeen prioritair' aangemerkt. Dit houdt in dat de Tweede Kamer aan dit onderwerp extra aandacht geeft.

Op 4 november 2016 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken het BNC-fiche naar de Eerste Kamer. Uit het fiche blijkt onder andere dat Nederland in het algemeen de voorstellen van de Commissie om het auteursrecht te hervormen een stap in de goede richting vindt. Wel staat Nederland kritisch tegenover artikel 11. Nederland betwijfelt of de onderhandelingspositie van persuitgevers daadwerkelijk wordt versterkt.

5.

Besluitvorming

Het Europees Parlement heeft het voorstel op 12 september 2018 in de tweede lezing aangenomen. Het is nu in behandeling bij de Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) De EP-Commissie voor Juridische Zaken (JURI) is verantwoordelijk voor de onderhandelingen tussen de Europese instellingen over dit voorstel.

6.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven