r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 mei 2019 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

 • Uitnodiging voor een werkontbijt over de toekomst van verkeersveiligheid op woensdag 12 juni 2019 bij de VSNU

 • Uitnodiging boekontvangst inzake milieuduurzaam nationaal inkomen (maandag 28 mei of dinsdag 3 juni)

 • Ontwerpregeling wijziging Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

  Te behandelen:

  30872-230 Brief regering d.d. 25 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatOntwerpregeling tot wijziging van de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Het ontwerpbesluit betreft een wijziging van de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur in verband met de implementatie van twee Europese Richtlijnen betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer), en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 5 juni 2019 uit te spreken. De beoogde inwerkingtredingsdatum voor het ontwerpbesluit is 12 juni 2019.

  30872-230 Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

  Bijlage

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

 • Besluit tot wijziging Asbestverwijderingsbesluit en Bouwbesluit

  Te behandelen:

  34679-9 Brief regering d.d. 26 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatVaststelling Besluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De voorlegging van dit besluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 21, vijfde lid, eerste volzin van de Wet milieubeheer. Het besluit treedt in werking per 1 juli 2019. Het ontwerp voor dit besluit is in een voorhangprocedure aan de Kamer voorgelegd (Kamerstuk 34679, nr. 7). De Kamer heeft op 18 oktober 2018 een schriftelijk overleg gevoerd. De antwoorden zijn op 30 november 2018 ontvangen (Kamerstuk 34679, nr. 8).

  34679-9 Vaststelling Besluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

  Bijlage

  Besluit van 29 maart 2019 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

 • Voortgang vorming Mobiliteitsfonds

  Te behandelen:

  35000-A-94 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVoortgang vorming Mobiliteitsfonds

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 27 juni 2019.

  35000-A-94 Voortgang vorming Mobiliteitsfonds

 • Duurzaamheidsverslag 2018 van het ministerie van IenW

  Te behandelen:

  2019Z09532 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatDuurzaamheidsverslag 2018 van het ministerie van IenW

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 27 juni 2019.

  2019D19444 Duurzaamheidsverslag 2018 van het ministerie van IenW

 • ILT-jaarverslag 2018

  Te behandelen:

  35000-XII-79 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatJaarverslag 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Toezicht en handhaving op 28 mei 2019.

  35000-XII-79 Jaarverslag 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Bijlage

  Jaarverslag 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

 • Behandelvoorstellen van ERTMS-rapporteur Remco Dijkstra (VVD) over de programmabeslissing ERTMS

  Te behandelen:

  33652-65 Brief regering d.d. 17 mei 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatProgrammabeslissing ERTMS

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid op 20 juni.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 7 juni 2019.

  Besluit: De leden Ziengs, Remco Dijkstra (beiden VVD), Van Aalst (PVV), Amhaouch (CDA), Schonis (D66), Kröger (GL) en Laçin (SP) melden zich aan voor een technische briefing op 6 juni van 10.00 - 11.30 uur.

  Besluit: De organisatie van een rondetafelgesprek wordt nader bezien.

  Na afloop van de procedurevergadering is afgesproken de technische briefing uit te breiden, waarmee het rondetafelgesprek kan komen te vervallen.

  33652-65 Programmabeslissing ERTMS

  Bijlage

  ERTMS: Dossier Programmabeslissing

 • Herstelwerkzaamheden aan de Betlembrug

  Te behandelen:

  35000-A-92 Brief regering d.d. 26 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatHerstelwerkzaamheden aan de Betlembrug

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen op 4 juni 2019.

  35000-A-92 Herstelwerkzaamheden aan de Betlembrug

 • Instandhouding Galecopperbrug

  Te behandelen:

  2019Z09919 Brief regering d.d. 17 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatInstandhouding Galecopperbrug

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen op 4 juni 2019.

  2019D20298 Instandhouding Galecopperbrug

 • Project Zuidasdok

  Te behandelen:

  2019Z09745 Brief regering d.d. 16 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatProject Zuidasdok

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 12 juni 2019.

  2019D19889 Project Zuidasdok

  Bijlage

  Halfjaarlijkse rapportage

 • Reactie op verzoek Schonis over het besluit om het fietspad van de Afsluitdijk drie jaar af te sluiten

  Te behandelen:

  35000-A-93 Brief regering d.d. 26 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op het verzoek van het lid Schonis, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het besluit dat is genomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het fietspad op de Afsluitdijk drie jaar af te sluiten

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen op 4 juni 2019.

  35000-A-93 Reactie op het verzoek van het lid Schonis, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het besluit dat is genomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het fietspad op de Afsluitdijk drie jaar af te sluiten

 • Reactie verzoek Van Aalst over laadinfrastructuur, de rol van Fastned en gewone pomphouders

  Te behandelen:

  31305-289 Brief regering d.d. 23 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatReactie op het verzoek van het lid Van Aalst, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2019, over (snel)laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, de rol van Fastned en de rol van gewone pomphouders

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 11 juni 2019.

  31305-289 Reactie op het verzoek van het lid Van Aalst, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2019, over (snel)laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, de rol van Fastned en de rol van gewone pomphouders

 • ICT bij het CBR

  Te behandelen:

  29398-701 Brief regering d.d. 8 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatICT bij het CBR

  Besluit: Agenderen bij het plenaire debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR

  29398-701 ICT bij het CBR

  Bijlage

  Bijlage - Regels rond het melden van grote ICT-projecten

 • Reactie op aangenomen en aangehouden moties over het CBR

  Te behandelen:

  29398-700 Brief regering d.d. 1 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op aangenomen en aangehouden moties ingediend tijdens het VAO CBR van 17 april 2019

  Besluit: Agenderen bij het plenaire debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR.

  29398-700 Reactie op aangenomen en aangehouden moties ingediend tijdens het VAO CBR van 17 april 2019

 • Stand van zaken levering tachograafkaarten

  Te behandelen:

  35000-XII-78 Brief regering d.d. 26 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatStand van zaken levering tachograafkaarten

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 13 juni 2019.

  35000-XII-78 Stand van zaken levering tachograafkaarten

 • Beantwoording commissievragen inzake onderzoeken grondtransacties NS

  Te behandelen:

  29984-847 Brief regering d.d. 6 mei 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatAdministratieve omissie bij de beantwoording vragen commissie over onderzoeken grondtransacties NS

  Besluit: Agenderen voor het dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk.

  29984-847 Administratieve omissie bij de beantwoording vragen commissie over onderzoeken grondtransacties NS

 • Basisrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Te behandelen:

  32404-92 Brief regering d.d. 26 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatBasisrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 19 september 2019.

  Besluit: De rapporteur verzoeken om een reactie voor te bereiden op de basisrapportage PHS.

  32404-92 Basisrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

  Bijlage

  Rapport van feitelijke bevindingen Basisrapportage PHS

  Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Basisrapportage

 • Resultaten van gesprekken met luchtvaartbonden

  Te behandelen:

  31936-596 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatResultaten van de gesprekken tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) en de FNV

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart na het zomerreces.

  31936-596 Resultaten van de gesprekken tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) en de FNV

 • Advies Proefcasus Eindhoven Airport

  Te behandelen:

  31936-593 Brief regering d.d. 25 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatAdvies Proefcasus Eindhoven Airport

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart na het zomerreces.

  31936-593 Advies Proefcasus Eindhoven Airport

  Bijlage

  Advies Ontwikkeling Eindhoven Airport 2020-2030

 • Uitstel beantwoording verzoek commissie over notificatie verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

  Te behandelen:

  31936-591 Brief regering d.d. 23 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitstel beantwoording verzoek commissie over notificatie verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31936-591 Uitstel beantwoording verzoek commissie over notificatie verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

 • Uitstel beantwoording vragen commissie inzake vijf studies luchtvaart

  Te behandelen:

  31936-592 Brief regering d.d. 23 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitstel beantwoording vragen commissie inzake vijf studies luchtvaart (Kamerstuk 31936-581)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31936-592 Uitstel beantwoording vragen commissie inzake vijf studies luchtvaart (Kamerstuk 31936-581)

 • Uitstel reactie commissieverzoek om inzicht in de plannen van ProRail ter verbetering van bestaande stations en nieuwbouw

  Te behandelen:

  29984-846 Brief regering d.d. 30 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatReactie op verzoek commissie om inzicht te verschaffen in de realisatie van de plannen van ProRail ter verbetering van bestaande stations en de bouw van nieuwe stations

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29984-846 Reactie op verzoek commissie om inzicht te verschaffen in de realisatie van de plannen van ProRail ter verbetering van bestaande stations en de bouw van nieuwe stations

 • Planning eindevaluatie groot project HSL-Zuid (eind 2019)

  Te behandelen:

  22026-508 Brief regering d.d. 25 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatReactie beëindiging grootprojectstatus en verzoek eindevaluatie HSL-Zuid

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  22026-508 Reactie beëindiging grootprojectstatus en verzoek eindevaluatie HSL-Zuid

 • Aarhus-nalevingscomité en MER-eisen rondom kerncentrales

  Te behandelen:

  25422-253 Brief regering d.d. 24 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatToezegging over inspraak in verband met bevindingen Aarhus nalevingscomité en reactie op de motie van het lid Kröger over de eisen voor het uitvoeren van een MER rondom kerncentrales

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 6 juni 2019.

  25422-253 Toezegging over inspraak in verband met bevindingen Aarhus nalevingscomité en reactie op de motie van het lid Kröger over de eisen voor het uitvoeren van een MER rondom kerncentrales

  Bijlage

  bijlage

 • Selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  31710-72 Brief regering d.d. 25 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatSelectie pilotprojecten klimaatadaptatie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 20 juni 2019.

  31710-72 Selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

 • Startbeslissing slibsedimentatie Eems-Dollard

  Te behandelen:

  2019Z09656 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatOndertekening Startbeslissing slibsedimentatie Eems-Dollard

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 20 juni 2019.

  2019D19677 Ondertekening Startbeslissing slibsedimentatie Eems-Dollard

 • Startbeslissing van de integrale verkenning Lob van Gennep

  Te behandelen:

  32698-45 Brief regering d.d. 23 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatStartbeslissing van de integrale verkenning Lob van Gennep

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 20 juni 2019.

  32698-45 Startbeslissing van de integrale verkenning Lob van Gennep

  Bijlage

  Startbeslissing voor verkenning Lob van Gennep

 • Nulmeting installaties in Nederlandse (petro)chemische industrie

  Te behandelen:

  29826-118 Brief regering d.d. 30 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatNulmeting staat van de assets (installaties) in de Nederlandse (petro)chemische industrie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 5 juni 2019.

  29826-118 Nulmeting staat van de assets (installaties) in de Nederlandse (petro)chemische industrie

  Bijlage

  Nulmeting van de staat van de assets binnen de Nederlandse (petro)chemie

 • Portefeuilleverandering biotechnologiebeleid

  Te behandelen:

  27428-356 Brief regering d.d. 25 april 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatPortefeuilleverandering biotechnologiebeleid

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  27428-356 Portefeuilleverandering biotechnologiebeleid

 • Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Nederlandse MER-wetgeving niet voldoet aan de Europese eisen

  Te behandelen:

  29383-320 Brief regering d.d. 24 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op verzoek commissie over het bericht dat de Nederlandse milieueffectbeoordelingswetgeving niet voldoet aan de Europese eisen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 12 september 2019.

  • De minister geeft in de brief het volgende aan: "Om u toch zoveel als mogelijk te informeren zal ik een afschrift van de ingebrekestelling en het antwoord dat ik aan de EU Commissie zal sturen vertrouwelijk ter inzage aan uw Kamer aanbieden".
  • De minister geeft eveneens aan de Kamer te informeren over de uitkomst van de bespreking met de Europese Commissie over deze ingebrekestelling.

  29383-320 Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Nederlandse milieueffectbeoordelingswetgeving niet voldoet aan de Europese eisen

 • Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2019

  Te behandelen:

  21109-238 Brief regering d.d. 12 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenStand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De minister van Buitenlandse Zaken geeft periodiek een overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving; onderhavig overzicht loopt tot het einde van het eerste kwartaal van 2019. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is sprake van één ingebrekestelling:

  • • 
   De ingebrekestelling betreft een niet tijdige implementatie van de Richtlijn 2014/45/EU (periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens, en trekkerkenteken). De Europese Commissie heeft Nederland hiervoor op 17 juli 2017 in gebreke gesteld. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kamer inmiddels en wetsvoorstel (Kamerstuk 35188) doen toekomen waarmee dit alsnog zou moeten worden geregeld.

  21109-238 Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2019

  Bijlage

  Overzicht ingebrekestellingen (per departement)

  Geïmplementeerde richtlijnen 2019 - 1e kwartaal

 • EU-voorstellen week 16-20

  Te behandelen:

  2019Z09727 Lijst met EU-voorstellen d.d. 16 mei 2019 - G.B. Koerselman, adjunct-griffierEU-voorstellen week 16-20

  Besluit: Ter informatie.

  Het betreft een openbare raadpleging met een evaluatie van de richtsnoeren voor het Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN-T).

  2019D19874 EU-voorstellen week 16-20

 • Geannoteerde agenda Transportraad 6 juni 2019

  Te behandelen:

  2019Z09435 Brief regering d.d. 14 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatGeannoteerde agenda Transportraad 6 juni 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad op 22 mei 2019.

  2019D19303 Geannoteerde agenda Transportraad 6 juni 2019

 • Goedkeuring aangepast lokaal richtsnoer (“Schiphol Local Rule 2”)

  Te behandelen:

  29665-358 Brief regering d.d. 23 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatGoedkeuring aangepast lokaal richtsnoer (“Schiphol Local Rule 2”)

  Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april 2019.

  29665-358 Goedkeuring aangepast lokaal richtsnoer (“Schiphol Local Rule 2”)

 • Informatie over vergunningverlening RWS aan Chemours

  Te behandelen:

  28089-123 Brief regering d.d. 26 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatInformatie over vergunningverlening RWS aan Chemours

  Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours.

  28089-123 Informatie over vergunningverlening RWS aan Chemours

 • Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  Details

  20-05-2019 10.00 - 14.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat (ter voorbereiding op het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen)

  22-05-2019 12.30 - 14.00 Technische briefing Toezicht en handhaving*

  22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019

  23-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers*

  23-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen 2018, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwetten*

  28-05-2019 13.30 - 13.45 Petitie Tegen snorfiets naar de rijbaan

  28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving*

  29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem

  04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen

  05-06-2019 11.30 - 15.30 Algemeen overleg Selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad Airport

  05-06-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Externe veiligheid

  06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid

  11-06-2019 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Duurzaam vervoer

  12-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

  13-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg MIRT

  19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019*

  20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*

  20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*

  26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden

  27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*

  27-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 juli 2019*

  01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

 • Nog te plannen plenaire activiteiten

  Details

  Debatten

  • 18. 
   Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018

  • 53. 
   Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019

  • 70. 
   Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Geurts (CDA) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019

  • 89. 
   Debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 17 april 2019

  • 90. 
   Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)

  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019

  Dertigledendebatten

  • 20. 
   Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (staatssecretaris I&W)

  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018

  • 39. 
   Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

  • 44. 
   Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019

  • 55. 
   Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019

  • 56. 
   Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019

  • 62. 
   Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)

  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

  • 93. 
   Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W)

  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019

  Dertigledendebat over uitstoot lachgas door Chemelot

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019

  NB: voor het dertigledendebat 39. over NS-grondaankopen is vooralsnog alleen de staatssecretaris van I&W uitgenodigd (niet de minister van Financiën).

 • Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

  Details

  • 1. 
   Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)

  Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden

  • 2. 
   Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836

  Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

  • 3. 
   Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054

  Op 24-04-2019 heeft de commissie dit wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling

  • 4. 
   Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100

  Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

  • 5. 
   Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188

  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 23 mei 2019

 • Voorstel van het lid Ziengs (VVD) voor een werkbezoek over regels voor ondernemers m.b.t. tot waterkwaliteit op maandag 16 september 2019

  Details

  • Besluit: De leden Remco Dijkstra, Ziengs (beiden VVD), Van Aalst (PVV) en Kröger (GL) melden zich aan. Het werkbezoek zal doorgang vinden.

   Noot: Het onderwerp van dit werkbezoek is opgenomen in de Kennisagenda 2019. Het programma voorziet in een bezoek aan het hotel Karel V in Utrecht waar o.a. een gesprek met ondernemers en een rondleiding gepland staan. Het werkbezoek zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt en zich minimaal 4 leden aanmelden die gezamenlijk ten minste 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend, indien een Kamerlid onverhoopt verhinderd is dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

 • Voorstel van het lid Kröger (GL) om een schriftelijke reactie op het artikel 'EU clean water laws under attack from industry lobbists', The Guardian d.d. 15 mei 2019

  Te behandelen:

  2019Z09728 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 16 mei 2019 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Kröger (GL) om een schriftelijke reactie op het artikel 'EU clean water laws under attack from industry lobbists' uit de The Guardian d.d. 15 mei 2019

  Besluit: Er is onvoldoende steun voor dit voorstel.

  Het artikel is via deze link raadpleegbaar.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het lid Stoffer (SGP) om de minister te verzoeken het benchmarkonderzoek naar de kostprijs en verkooptarieven van verschillende verkeer- en vervoervergunningen aan de Kamer te doen toekomen (voorafgaand aan het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 13 juni)

  Te behandelen:

  2019Z09960 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 mei 2019 - C. Stoffer, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Stoffer (SGP) om de minister te verzoeken het benchmarkonderzoek naar de kostprijs en verkooptarieven van verschillende verkeer- en vervoervergunningen aan de Kamer te doen toekomen

  Besluit: Conform voorstel.

  2019D21113 Verzoek minister toesturen benchmarkonderzoek kostprijs en verkooptarieven vervoervergunningen

 • Voorstel van het lid Kröger (GL) om een technische briefing of rondetafelgesprek met experts te houden over de PFAS stoffengroepen

  Te behandelen:

  2019Z10238 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 mei 2019 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Kröger (GL) om een technische briefing of rondetafelgesprek met experts te houden over de PFAS stoffengroepen

  Besluit: Er is onvoldoende steun voor dit voorstel.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het lid Schonis (D66) om de stukken die geagendeerd staan voor het algemeen overleg Externe veiligheid toe te voegen aan het algemeen overleg Toezicht en handhaving

  Te behandelen:

  2019Z10249 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 mei 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Schonis (D66) om de stukken die geagendeerd staan voor het algemeen overleg Externe veiligheid toe te voegen aan het algemeen overleg Toezicht en handhaving

  Besluit: Er is onvoldoende steun voor dit voorstel.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de staatsecretaris te verzoeken voor het algemeen overleg Spoor op 19 september 2019 ten aanzien van een aantal spooronderwerpen een brief te sturen.

  Te behandelen:

  2019Z10267 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 mei 2019 - R.R. van Aalst, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de staatsecretaris te verzoeken om voor het algemeen overleg Spoor van 19 september 2019 ten aanzien van een aantal onderwerpen een brief te sturen.

  Besluit: De griffie gaat na of de informatie voor het AO Spoor wordt toegezonden. Zo niet, dan volgt een e-mailprocedure om de commissie te doen besluiten over een brief ten aanzien van bepaalde onderwerpen.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven