r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Buitenlandse zaken, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 12 november 2018 19:00 - 20:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal N1.3
organisatie EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

19.00 - 20.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.3)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 3. 
  Oprichting van het Europees Defensiefonds

AFET/8/13731

***I 2018/0254(COD) COM(2018)0476 - C8-0268/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

David McAllister (PPE)

PA - PE627.021v01-00

AM - PE627.696v01-00

Bevoegd:

 

ITRE* -

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PR - PE625.510v01-00

AM - PE627.775v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 13 september 2018, 12.00 uur

 • 4. 
  Militaire mobiliteit

AFET/8/13890

2018/2156(INI)

 

Rapporteur:

 

Tunne Kelam (PPE)

PR - PE625.206v01-00

AM - PE627.704v01-00

Bevoegd:

 

AFET

   

Adviezen:

 

TRAN -

Pavel Telička (ALDE)

AD - PE626.673v04-00

AM - PE627.820v01-00

       

·Goedkeuring amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 12 september 2018, 12.00 uur

 • 5. 
  Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

AFET/8/13359

2018/2099(INI)

 

Rapporteur:

 

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

PR - PE625.376v01-00

AM - PE629.384v01-00

Bevoegd:

 

AFET

   

Adviezen:

 

AFCO -

Paulo Rangel (PPE)

AD - PE626.722v02-00

AM - PE627.633v01-00

       

·Goedkeuring amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 16 oktober 2018, 12.00 uur

 • 6. 
  Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake

AFET/8/13357

2018/2098(INI)

 

Rapporteur:

 

Petras Auštrevičius (ALDE)

PR - PE623.832v01-00

AM - PE627.648v01-00

AM - PE626.987v01-00

Bevoegd:

 

AFET

   

Adviezen:

 

FEMM -

José Inácio Faria (PPE)

PA - PE627.570v01-00

AM - PE628.515v01-00

       

·Goedkeuring amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 4 september 2018, 14.00 uur

 • 7. 
  De uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

AFET/8/11790

2017/2283(INI)

 

Rapporteur:

 

Michael Gahler (PPE)

PR - PE622.304v01-00

AM - PE627.676v01-00

Bevoegd:

 

AFET

   

Adviezen:

 

INTA -

Jarosław Wałęsa (PPE)

AD - PE619.279v02-00

AM - PE621.122v01-00

       

·Goedkeuring amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 7 september 2018, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 8. 
  Rondvraag
 • 9. 
  Volgende vergaderingen

·21 november 2018, 9.00 - 13.00 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

·22 november 2018, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

De commissie wordt bijgestaan door

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven