r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese grens- en kustwacht: overeenkomst over operationele samenwerking met Servië bereikt

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 20 september 2018.

Vandaag hebben Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, en Nebojša Stefanović, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken van Servië, een statusovereenkomst geparafeerd op grond waarvan Europese grens- en kustwachtteams kunnen worden ingezet in Servië.

Het agentschap zal in staat zijn Servië bij het grensbeheer te helpen en gezamenlijke operaties met Servië uit te voeren, met name in geval van een plotselinge verandering in migratiestromen.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: "Vandaag is een nieuwe mijlpaal in de samenwerking met Servië op het gebied van migratie, grensbeheer en veiligheid. Ik wil de Servische autoriteiten bedanken voor hun inspanningen, bereidheid en inzet om dit akkoord te bereiken. Stap voor stap beschermen we de buitengrenzen van de EU steeds beter, en wij doen dat ook door nauwer samen te werken met partnerlanden in onze directe omgeving en daarbuiten. Ik kijk ernaar uit de overeenkomst spoedig af te ronden en hoop ook de lopende onderhandelingen met andere partners in de Westelijke Balkan snel af te sluiten."

Om de buitengrenzen van de EU te beschermen is steun voor en samenwerking met derde landen van cruciaal belang. In 2016 heeft de Commissie het takenpakket van de Europese grens- en kustwacht uitgebreid om missies in de onmiddellijke nabijheid van de EU mogelijk te maken. Vorige week heeft de Commissie na de toespraak van voorzitter Juncker over de Staat van de Unie 2018 voorgesteld de Europese grens- en kustwacht verder te versterken, het ambitieniveau omhoog te krikken en gezamenlijke operaties en missies in landen buiten de onmiddellijke nabijheid van de EU mogelijk te maken.

De statusovereenkomst met Servië is de derde overeenkomst met partnerlanden uit de Westelijke Balkan die is geparafeerd, na die met Albanië in februari en die met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in juli. Met Montenegro en Bosnië en Herzegovina wordt nog onderhandeld.

Volgende stappen

De ontwerpstatusovereenkomst met Servië die vandaag is geparafeerd, zal later officieel worden ondertekend, wanneer beide partijen de nodige juridische procedures hebben afgewikkeld. De instemming van het Europees Parlement is eveneens vereist.

Zodra de overeenkomst in werking treedt, zal het Europees Grens- en kustwachtagentschap in staat zijn operationele activiteiten uit te voeren en teams in te zetten in de Servische regio's die aan de EU grenzen, in overeenstemming met zowel de Servische autoriteiten als de autoriteiten van de aangrenzende EU-lidstaten.

Achtergrond

Het Europees grens- en kustwachtagentschap kan reeds missies en gezamenlijke operaties uitvoeren op het grondgebied van naburige derde landen, mits van tevoren een statusovereenkomst is gesloten tussen de Europese Unie en het betrokken land. Volgens het nieuwe voorstel om de Europese grens- en kustwacht verder te versterken, kunnen dergelijke overeenkomsten ook worden gesloten met landen buiten de onmiddellijke nabijheid van de EU.

Voor meer informatie

Persbericht: Europese grens- en kustwacht: overeenkomst over operationele samenwerking met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Persbericht: Grensbeheer: Europees grens- en kustwachtagentschap versterkt de operationele samenwerking met Albanië

Website: het Europees Grens- en kustwachtagentschap

Website: Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken:

IP/18/5835

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven