r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Enquête: de EU moet meer doen op gebied van terrorisme, werkloosheid en milieu

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 19 september 2018.

Access to video: Bekijk de infografiek

De Europeanen verwachten dat de EU meer doet op een aantal beleidsterreinen, met terrorisme, werkloosheid en het milieu bovenaan de lijst, blijkt uit enquêteresultaten.

Oproep tot meer EU-actie

Op de vraag of de EU meer of minder zou moeten doen op vijftien belangrijke beleidsterreinen van economisch beleid, tot migratie en gendergelijkheid, antwoordde een absolute meerderheid van de respondenten (meer dan 50%) dat zij meer actie van de EU verwachten.

Terrorismebestrijding, werkloosheidsbestrijding en milieubescherming zijn de drie beleidsterreinen waar gemiddeld ten minste driekwart van de respondenten pleit voor meer EU-optreden in de toekomst.

Verschuivende percepties

Wat betreft belangrijke kwesties zoals terrorisme, migratie en werkloosheid, vindt de meerderheid van de Europeanen de acties van de Europese Unie nog steeds onvoldoende maar de tevredenheid neemt toe.

  • Wat terrorismebestrijding betreft, vindt 32% van de respondenten dat de EU voldoende heeft gedaan, in april 2016 was dit nog 23%. Verder beschouwt 57% van de respondenten de EU-acties als onvoldoende, dit was 69%.
  • Op het gebied van migratiebeleid is 26% van de Europeanen van mening dat de EU genoeg heeft gedaan, tegenover 19% in april 2016. Daarentegen beschouwt 58% de EU-acties als onvoldoende, dit was 66%.
  • Voor de werkloosheidsbestrijding vindt 29% dat de EU genoeg heeft gedaan, in april 2016 was dit 23%. Het percentage Europeanen dat dit beleid als onvoldoende bestempelt, is 59% en dit was 69%.

Over andere kwesties zoals gendergelijkheid, energievoorziening, industriebeleid en landbouw denkt telkens de meerderheid dat de EU-acties voldoende zijn.

EU-landen zouden met één stem moeten spreken op het gebied van buitenlands beleid

Een duidelijke meerderheid van de Europeanen wil dat de EU-lidstaten gezamenlijk optreden op het internationale toneel. Ongeveer 7 op de 10 respondenten noemt de samenwerking van de EU het juiste antwoord op de toenemende macht en invloed van Rusland (71%) en China (71%), de instabiliteit in de Arabisch-islamitische wereld (71%) en het presidentschap van DonaldTrump in de VS (68%).

Resultaten in België

De bevindingen laten een toenemend bewustzijn van Belgische burgers zien over wat de EU voor hen doet op verschillende beleidsdomeinen. Als we de resultaten van 2016 vergelijken met 2018, is het aandeel respondenten dat vindt dat EU-actie adequaat is, toegenomen op twaalf van de vijftien in de enquête geteste gebieden. Terrorismebestrijding valt op door een toename met 21 procentpunten van de respondenten die de EU-actie op dit gebied als adequaat bestempelen. Buitenlands beleid (+15), economisch beleid (+14) en de bescherming van de buitengrenzen (+13) zijn de drie gebieden die daarna de hoogste positieve ontwikkeling laten zien.

Nog steeds meer dan één op de twee respondenten vindt dat de EU-actie ontoereikend is op het gebied van migratie (57%), in de strijd tegen de werkloosheid (55%), bij de aanpak van belastingfraude (56%) en voor milieubescherming (54%).

Resultaten in Nederland

In Nederland laten de resultaten eveneens een toenemend bewustzijn onder de burgers zien over wat de EU de afgelopen twee jaar voor hen heeft gedaan. Voor de meeste beleidsmaatregelen zien we een aanzienlijke toename van mensen die geloven dat de EU adequaat handelt. De grootste verschuivingen betreffen terrorismebestrijding (+16), werkloosheidsbestrijding (+13), de bescherming van de buitengrenzen (+11), veiligheid en defensiebeleid (+8) en economisch beleid (+8).

Een meerderheid van de Nederlandse burgers vindt nog steeds dat de EU niet genoeg doet op het gebied van migratie (57%), milieubescherming (56%) en in mindere mate, voor de bestrijding van belastingfraude (43%).

De op 18 september aangekondigde bevindingen zijn afkomstig van een Eurobarometer-enquête die in april 2018 voor het Europees Parlement is gehouden en volgt op een eerste rapport dat in mei werd gepubliceerd.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20180912STO13338

Gecreëerd: 19-09-2018 - 12:32


Terug naar boven