r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

ELINDER G1 Training Course - Decommissioning of nuclear installations, Mol

Berlaymontgebouw
datum 3 december 2018 - 7 december 2018
plaats Mol, België
organisatie Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

The SCK•CEN organises an ELINDER G1Training Course on "Decommissioning of Nuclear Installations".The main objective of the training course is to provide the participants with the basic requirements regarding the management of a decommissioning project and to share experience from ongoing decommissioning projects. More information on the application procedure and training fee is available at the SCK•CEN website.


1.

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

De taak van dit directoraat-generaal is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. Het geeft ook advies aan de Raad, het Europees Parlement en aan lidstaten.

2.

Meer over...

Terug naar boven