r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 april 2019 17:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

17:00 - 24:00   Debates      

 

1

   

point

Resumption of session and order of business

55

Deadline

***I

point

Protection of persons reporting on breaches of Union law

Report:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

[COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)]

Committee on Legal Affairs

137

   

point

Rule of law in Romania

Commission statement

[2019/2697(RSP)]

     

point

Joint debate - Collective investment funds

24

Deadline

***I

 

-

Cross-border distribution of collective investment undertakings (Directive)

Report:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to cross-border distribution of collective investment funds

[COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

22

Deadline

***I

 

-

Cross-border distribution of collective investment undertakings (Regulation)

Report:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on facilitating cross-border distribution of collective investment funds and amending Regulations (EU) No 345/2013 and (EU) No 346/2013

[COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

     

point

Joint debate - Banking reform

12

Deadline

***I

 

-

Capital Requirements (Regulation)

Report:  Peter Simon (A8-0242/2018)

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012

[COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

13

Deadline

***I

 

-

Capital Requirements (Directive)

Report:  Peter Simon (A8-0243/2018)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures

[COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

11

Deadline

***I

 

-

Loss-absorbing and recapitalisation capacity for credit institutions and investment firms (Regulation)

Report:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 806/2014 as regards loss-absorbing and Recapitalisation Capacity for credit institutions and investment firms

[COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

10

Deadline

***I

 

-

Loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms (Directive)

Report:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU on loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and amending Directive 98/26/EC, Directive 2002/47/EC, Directive 2012/30/EU, Directive 2011/35/EU, Directive 2005/56/EC, Directive 2004/25/EC and Directive 2007/36/EC

[COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

114

Deadline

***I

point

Sovereign bond-backed securities

Report:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on sovereign bond-backed securities

[COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

     

point

Joint debate - European system of financial supervision

30

Deadline

***I

 

-

European Supervisory Authorities and financial markets

Report:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market; and (EU) Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or terrorist financing

[COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

28

Deadline

***I

 

-

European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

Report:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

[COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

29

Deadline

***I

 

-

Markets in financial instruments and taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Report:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

[COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

     

point

Joint debate - Prudential requirements and supervision

36

Deadline

***I

 

-

Prudential supervision of investment firms (Directive)

Report:  Markus Ferber (A8-0295/2018)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2013/36/EU and 2014/65/EU

[COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

35

Deadline

***I

 

-

Prudential requirements of investment firms (Regulation)

Report:  Markus Ferber (A8-0296/2018)

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the prudential requirements of investment firms and amending Regulations (EU) No 575/2013, (EU) No 600/2014 and (EU) No 1093/2010

[COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

133

   

point

Failure to adopt a EU digital services tax

Commission statement

[2019/2695(RSP)]

One round of political group speakers

2

   

point

One-minute speeches (Rule 163)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven