r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 april 2019 09:00 - 13:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:20   Debatten      

 

45

Deadline

***I

point

Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

Verslag:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

42

Deadline

***I

point

Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

Verslag:  David Casa (A8-0270/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

11:30 - 13:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

58

Deadline indien gevraagd

*

vote

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

Verslag:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

[COM(2019)0151 -  - 2019/0056(NLE)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

53

Deadline

***I

vote

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie begrotingscontrole

Debat: Woensdag 16 januari 2019

37

 

***I

vote

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Verslag:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Debat: Dinsdag 15 januari 2019

54

Deadline

***I

vote

Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen

Verslag:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

14

Deadline

***I

vote

Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

Verslag:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

24

Deadline

***I

vote

Meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis

Verslag:  Marco Affronte (A8-0389/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107

[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]

Commissie visserij

56

Deadline

***I

vote

Minimum opleidingsniveau van zeevarenden

Verslag:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking van Richtlijn 2005/45/EG

[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

51

Deadline indien gevraagd

***I

vote

Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023

Verslag:  Mirosław Piotrowski

[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

(nog niet goedgekeurd)

49

 

***

vote

Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Aanbeveling:  Jean Arthuis

[COM(2019)0064 -  - 2019/0031(APP)]

Begrotingscommissie

Verwachte datum van goedkeuring: 02/04

67

Deadline

***I

vote

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

Verslag:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

60

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

[2018/2965(RSP)]

Debat: Maandag 25 maart 2019

3

   

point

Teksten waarover het debat is gesloten


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven