r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 april 2019 14:00 - 23:59
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

14:00 - 15:15   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

80

   

point

Terugtrekking van het VK uit de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2676(RSP)]

15:15 - 17:30   Debatten      

 

71

   

point

Debat met de minister-president van Zweden, Stefan Löfven, over de toekomst van Europa

[2019/2672(RSP)]

17:30 - 24:00   Debatten      

 

57

Deadline

***I

point

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

6

Deadline

***I

point

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Verslag:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Commissie visserij

41

Deadline

***I

point

Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee

Verslag:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Commissie visserij

23

Deadline

***I

point

Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie

Verslag:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

81

   

point

Betrekkingen EU-China

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2677(RSP)]

     

point

Gecombineerde behandeling - Douane

38

Deadline

***I

 

-

Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

Verslag:  Maria Grapini (A8-0464/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

39

Deadline

***I

 

-

Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

Verslag:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

55

Deadline

***I

point

Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Verslag:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven