r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 maart 2019 09:00 - 16:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

86

Deadline

***I

point

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)

Verslag:  Silvia Costa (A8-0156/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

94

Deadline

***I

point

Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

Verslag:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

8

   

vote

Teksten waarover het debat is gesloten

15:00 - 16:00   Debatten      

 
     

point

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven