r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 maart 2019 17:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

17:00 - 24:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

39

Deadline

 

point

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Verslag:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

[2018/2121(INI)]

Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

117

Deadline

 

point

Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Mondelinge vraag - [2018/2965(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

         

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie

Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

140

Deadline

***I

point

Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd

Verslag:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG

[2018/0332(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

     

point

Gecombineerde behandeling - Interne markt voor elektriciteit

42

Deadline

***I

 

-

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

[2016/0380(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

14

Deadline

***I

 

-

Interne markt voor elektriciteit

Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

[2016/0379(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

26

Deadline

***I

 

-

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

Verslag:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

[2016/0378(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

43

Deadline

***I

 

-

Risicoparaatheid in de elektriciteitssector

Verslag:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG

[2016/0377(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

107

 

***I

point

Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

Verslag:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG

[2018/0089(COD)]

Commissie juridische zaken

169

Deadline

 

point

Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal

Verklaring van de Commissie

[2019/2670(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

133

Deadline

***I

point

Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

Verslag:  Michał Boni (A8-0086/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009

[2018/0148(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven