r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 maart 2019 09:00 - 16:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

50

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

 

point

Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Verslag:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús

[2018/2279(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Verwachte datum van goedkeuring: 27/02

20

Deadline indien gevraagd

 

point

Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening)

Verslag:  Christofer Fjellner

[2018/2107(INI)]

Commissie internationale handel

Verwachte datum van goedkeuring: 19/02

     

point

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

9

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

8

   

vote

Teksten waarover het debat is gesloten

15:00 - 16:00   Debatten      

 
     

point

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven