r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 11 maart 2019 17:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

17:00 - 23:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

     

point

Gecombineerde behandeling - Europees Strafregisterinformatiesysteem

75

Deadline

***I

 

-

Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)

Verslag:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad

[COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

76

Deadline

***I

 

-

Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen

Verslag:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

62

Deadline

***I

point

Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"

Verslag:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

[COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

58

Deadline

***I

point

Europees burgerinitiatief

Verslag:  György Schöpflin (A8-0226/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Commissie constitutionele zaken

47

Deadline

***I

point

De cyberbeveiligingsverordening van de EU

Verslag:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")

[COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

     

point

Gecombineerde behandeling - Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid

26

Deadline

   

-

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019

Verslag:  Tom Vandenkendelaere

 

[2018/2119(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 26/02

15

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

   

-

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019

Verslag:  Marian Harkin

 

[2018/2120(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Verwachte datum van goedkeuring: 26/02

     

point

Gecombineerde behandeling - Vietnam

21

 

***

 

-

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw

Aanbeveling:  Heidi Hautala

 

[10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)]

Commissie internationale handel

Verwachte datum van goedkeuring: 19/02

10

Deadline indien gevraagd

   

-

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie)

Verslag:  Heidi Hautala

 

[2018/0272M(NLE)]

Commissie internationale handel

Verwachte datum van goedkeuring: 19/02

     

point

Korte presentaties van de volgende verslagen:

29

Deadline

   

-

Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland

Verslag:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Verslag over de stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland

[2018/2158(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

12

Deadline indien gevraagd

   

-

Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling

Verslag:  Soraya Post (A8-0075/2019)

Verslag over de opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling

[2018/2159(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven