r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 februari 2019 09:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

129

   

point

Discussienota over een duurzaam Europa in 2030

Verklaring van de Commissie

[2019/2570(RSP)]

89

Deadline

***I

point

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen

Verslag:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

118

Deadline

 

vote

Vergaderrooster van het Parlement - 2020

[2019/2561(RSO)]

73

 

***I

vote

Europees Bureau voor visserijcontrole 

Verslag:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Bureau voor visserijcontrole (codificatie)

[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]

Commissie juridische zaken

90

 

***I

vote

Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen

Verslag:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

65

 

***I

vote

Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen

Verslag:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]

Commissie juridische zaken

42

 

***I

vote

Uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV")

Verslag:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 ("het Pericles IV-programma")

[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

14

 

***

vote

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

Aanbeveling:  David Martin (A8-0053/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Commissie internationale handel

13

Deadline

 

vote

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

Verslag:  David Martin (A8-0048/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore

[2018/0093M(NLE)]

Commissie internationale handel

12

 

***

vote

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

Aanbeveling:  David Martin (A8-0054/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds.

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Commissie internationale handel

15

Deadline

 

vote

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

Verslag:  David Martin (A8-0049/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

[2018/0095M(NLE)]

Commissie internationale handel

57

 

***

vote

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore

Aanbeveling:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

93

   

vote

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)

Verslag:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

[2018/0403M(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

69

 

***

vote

Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap

Aanbeveling:  Karima Delli (A8-0022/2019)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap

[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme

102

   

vote

Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina

Verslag:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Verslag over het verslag 2018 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina

[2018/2148(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

89

Deadline

***I

vote

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen

Verslag:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

107

Deadline

***I

vote

Programma Justitie

Verslag:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Commissie juridische zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

50

Deadline

 

vote

Stand van het debat over de toekomst van Europa

Verslag:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Verslag over de stand van het debat over de toekomst van Europa

[2018/2094(INI)]

Commissie constitutionele zaken

15:00 - 17:00   Debatten      

 

112

   

point

Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2019/2560(RSP)]

104

 

***I

point

Evaluatie van gezondheidstechnologie

Verslag:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      

 

75

 

***I

vote

Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

Verslag:  Emil Radev (A8-0477/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]

Commissie juridische zaken

76

 

***I

vote

Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

Verslag:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken)

[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]

Commissie juridische zaken

115

 

***I

vote

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

Verslag:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

116

 

***I

vote

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

Verslag:  Pavel Telička (A8-0062/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

117

 

***I

vote

Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

Verslag:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot‑Brittannië en Noord‑Ierland uit de Europese Unie

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

124

 

***

vote

GATS: de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de EU

Aanbeveling:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]

Commissie internationale handel

91

Deadline

***I

vote

Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk

Verslag:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk

[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

70

Deadline

***I

vote

Verzekering van motorrijtuigen

Verslag:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

94

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU

[2018/2684(RSP)]

B8-0096/2019, B8-0099/2019

80

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten

[2018/2782(RSP)]

B8-0097/2019

86

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

[2018/2775(RSP)]

B8-0071/2019

71

Deadline

 

vote

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018

Verslag:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

Verslag over het resultaat van de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2018

[2018/2280(INI)]

Commissie verzoekschriften

18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)      

 

132

Deadline

 

point

De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2574(RSP)]

34

Deadline

***I

point

Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

Verslag:  Franck Proust (A8-0198/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Commissie internationale handel

35

Deadline

***I

point

Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie

Verslag:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

59

Deadline

***I

point

Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht

Verslag:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

72

Deadline

***I

point

Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten

Verslag:  Eva Maydell (A8-0360/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

106

Deadline

***I

point

Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

Verslag:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

114

Deadline

 

point

NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart

Verklaring van de Commissie

[2018/2882(RSP)]

133

Deadline

 

point

Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2575(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven