r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 31 januari 2019 09:00 - 13:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:20   Debatten      

 

4

   

point

Debat met de premier van Finland, de heer Juha Sipilä, over de toekomst van Europa

[2018/2773(RSP)]

11:30 - 13:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

39

Deadline

 

vote

Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement

 

Verslag:  Richard Corbett (A8-0462/2018)

Verslag over wijzigingen van het Reglement van het Parlement in hoofdstukken 1 en 4 van Titel I; hoofdstuk 3 van Titel V; hoofdstukken 4 en 5 van Titel VII; hoofdstuk 1 van Titel VIII; Titel XII; Titel XIV en Bijlage II

[2018/2170(REG)]

Commissie constitutionele zaken

7

Deadline indien gevraagd

*

vote

Toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Verslag:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk, Cyprus, Kroatië, Luxemburg, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]

Commissie juridische zaken

8

Deadline indien gevraagd

*

vote

Toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Verslag:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]

Commissie juridische zaken

9

Deadline indien gevraagd

*

vote

Toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Verslag:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]

Commissie juridische zaken

10

Deadline indien gevraagd

*

vote

Toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Verslag:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk, Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]

Commissie juridische zaken

33

Deadline indien gevraagd

***I

vote

Douanewetboek van de Unie: opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie

Verslag:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

13

Deadline

***I

vote

Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening)

Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening) en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad

[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

11

Deadline indien gevraagd

*

vote

Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de EU, Groenland en Denemarken

Verslag:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

3

   

point

Teksten waarover het debat is gesloten


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven