r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 31 januari 2019 09:00 - 14:00
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 10:00   Debatten      

 
     

point

Gecombineerde behandeling - Genderevenwicht

37

     

-

Vrouwen in raden van bestuur

Mondelinge vraag -[2019/2513(RSP)]

         
 

Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Raad

Voorstel voor een richtlijn "vrouwen in raden van bestuur"

38

     

-

Genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven

Mondelinge vraag -[2019/2514(RSP)]

         
 

Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Raad

Voorstel voor een richtlijn inzake genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven

10:00 - 12:00   Debatten      

 

4

   

point

Debat met de premier van Finland, de heer Juha Sipilä, over de toekomst van Europa

[2018/2773(RSP)]

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

39

Deadline

 

vote

Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement

 

Verslag:  Richard Corbett (A8-0462/2018)

Verslag over wijzigingen van het Reglement van het Parlement in hoofdstukken 1 en 4 van Titel I; hoofdstuk 3 van Titel V; hoofdstukken 4 en 5 van Titel VII; hoofdstuk 1 van Titel VIII; Titel XII; Titel XIV en Bijlage II

[2018/2170(REG)]

Commissie constitutionele zaken

33

 

***I

vote

Douanewetboek van de Unie: opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie

Verslag:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

52

 

***I

vote

Voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020

Verslag:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020

[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

7

 

*

vote

Toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Verslag:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk, Cyprus, Kroatië, Luxemburg, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]

Commissie juridische zaken

8

 

*

vote

Toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Verslag:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]

Commissie juridische zaken

9

 

*

vote

Toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Verslag:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]

Commissie juridische zaken

10

 

*

vote

Toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Verslag:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk, Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]

Commissie juridische zaken

11

 

*

vote

Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de EU, Groenland en Denemarken

Verslag:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds ("LGO-besluit")

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

5

   

vote

Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding

Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Verslag over het jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding

[2018/2152(INI)]

Commissie begrotingscontrole

12

Deadline

***I

vote

Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam

Verslag:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

13

Deadline

***I

vote

Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening)

Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening) en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad

[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

44

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3

[2019/2521(RSP)]

B8-0073/2019

45

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

[2019/2522(RSP)]

B8-0074/2019

46

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1)

[2019/2523(RSP)]

B8-0075/2019

47

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd katoen GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

[2019/2524(RSP)]

B8-0076/2019

50

Deadline

 

vote

De situatie in Venezuela

Ontwerpresoluties

[2019/2543(RSP)]

B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019

6

Deadline

 

vote

Jaarverslag over het mededingingsbeleid

Verslag:  Michel Reimon (A8-0474/2018)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid

[2018/2102(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven