r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 januari 2019 15:00 - 23:59
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

15:00 - 15:30   Plechtige vergadering      

 

32

   

vote

Internationale dag voor de herdenking van de Holocaust

15:30 - 24:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

49

   

point

De terugtrekking van het VK uit de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2539(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

43

   

point

De strijd tegen het klimaat van haat en fysiek geweld ten aanzien van democratisch gekozen mandaathouders

Verklaring van de Commissie

[2019/2534(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

40

   

point

De rechtsstaat en grondrechten in Hongarije, ontwikkelingen sinds september 2018

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2517(RSP)]

50

Deadline

 

point

De situatie in Venezuela

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2543(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

41

   

point

Meest recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen China en Taiwan

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2529(RSP)]

42

   

point

Stand van zaken in de handelsbesprekingen tussen de VS en de EU

Verklaring van de Commissie

[2019/2530(RSP)]

12

Deadline

***I

point

Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam

Verslag:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

6

Deadline

 

point

Jaarverslag over het mededingingsbeleid

Verslag:  Michel Reimon (A8-0474/2018)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid

[2018/2102(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

5

   

point

Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding

Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Verslag over het jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding

[2018/2152(INI)]

Commissie begrotingscontrole

35

Deadline

 

point

Strategieën voor de integratie van de Roma

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2509(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

39

Deadline

 

point

Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement

 

Verslag:  Richard Corbett (A8-0462/2018)

Verslag over wijzigingen van het Reglement van het Parlement in hoofdstukken 1 en 4 van Titel I; hoofdstuk 3 van Titel V; hoofdstukken 4 en 5 van Titel VII; hoofdstuk 1 van Titel VIII; Titel XII; Titel XIV en Bijlage II

[2018/2170(REG)]

Commissie constitutionele zaken

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven