r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 januari 2019 15:00 - 23:00
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

15:00 - 15:30   Plechtige vergadering      

 

32

   

vote

Internationale dag voor de herdenking van de Holocaust

15:30 - 23:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

40

   

point

De rechtsstaat en grondrechten in Hongarije, ontwikkelingen sinds september 2018

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2517(RSP)]

12

Deadline

***I

point

Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam

Verslag:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

6

Deadline indien gevraagd

 

point

Jaarverslag over het mededingingsbeleid

Verslag:  Michel Reimon (A8-0474/2018)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid

[2018/2102(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

5

Deadline indien gevraagd

 

point

Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding

Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Verslag over het jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding

[2018/2152(INI)]

Commissie begrotingscontrole

35

Deadline

 

point

Strategieën voor de integratie van de Roma

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2509(RSP)]

     

point

Gecombineerde behandeling - Rechten van de vrouw en gendergelijkheid

37

     

-

Vrouwen in raden van bestuur

Mondelinge vraag -[2019/2513(RSP)]

         
 

Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Raad

Voorstel voor een richtlijn "vrouwen in raden van bestuur"

38

     

-

Genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven

Mondelinge vraag -[2019/2514(RSP)]

         
 

Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Raad

Voorstel voor een richtlijn inzake genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven

23

     

-

Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU

Mondelinge vraag -[2018/2684(RSP)]

         
 

João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Commissie

Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU

14

Deadline

 

point

NAIADES II - Een actieprogramma voor de binnenvaart

Verklaring van de Commissie

[2018/2882(RSP)]

19

Deadline

 

point

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

Mondelinge vraag - [2018/2775(RSP)]

         

Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven