r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 januari 2019 08:30 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weissgebouw Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen M. (Michel) Barnier, G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

08:30 - 10:00   Debatten      

 

106

   

point

De terugtrekking van het VK uit de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2970(RSP)]

10:00 - 12:20   Debatten      

 

11

   

point

Debat met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje, over de toekomst van Europa

[2018/2748(RSP)]

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

61

   

vote

Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2016

Voorstel voor een besluit

[2018/2938(RSP)]

B8-0052/2019

107

   

vote

Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 108, lid 6, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst

[2019/2508(RSP)]

B8-0051/2019

23

Deadline

 

vote

Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie)

Verslag:  Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

[2018/0256M(NLE)]

Commissie internationale handel

28

 

***

vote

Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Aanbeveling:  Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Commissie internationale handel

104

 

***

vote

Overeenkomst EU-China in verband met de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten

Aanbeveling:  Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Aanbeveling voor het ontwerpbesluit van de Raad over de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met DS492 Europese Unie - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Commissie internationale handel

83

Deadline

***I

vote

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Verslag:  Maria Arena (A8-0445/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

89

Deadline

***I

vote

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Verslag:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

88

Deadline

***I

vote

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)

Verslag:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

98

Deadline

***I

vote

Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU

Verslag:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Commissie internationale handel

43

Deadline

 

vote

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Verslag:  Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Verslag over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

[2018/2153(INI)]

Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

15:00 - 17:00   Debatten      

 

105

   

point

Omvattend Europees onderricht over, onderzoek naar en herdenking van het totalitaire verleden

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2019/2500(RSP)]

59

Deadline

 

point

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017

Verslag:  Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017

[2018/2103(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      

 

86

 

*

vote

Vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval

Verslag:  Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

27

   

vote

Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika

Verslag:  Reimer Böge (A8-0459/2018)

Verslag over de uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika

[2018/2106(INI)]

Commissie internationale handel

85

Deadline

***I

vote

Vaststelling van het InvestEU-programma

Verslag:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

42

Deadline

*

vote

EU-noodreisdocument

Verslag:  Kinga Gál (A8-0433/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

52

Deadline

*

vote

Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025

Verslag:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

29

Deadline

 

vote

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank

Verslag:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Verslag over het jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank

[2018/2101(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

22

Deadline

 

vote

Bankenunie - jaarverslag 2018

Verslag:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2018

[2018/2100(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

39

Deadline

 

vote

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru

Verslag:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Verslag over de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

[2018/2010(INI)]

Commissie internationale handel

59

Deadline

 

vote

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017

Verslag:  Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017

[2018/2103(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)      

 

31

Deadline

 

point

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Verslag:  Lara Comi (A8-0456/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

[2018/2056(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

46

Deadline

 

point

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

Verslag:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

[2018/2161(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

In aanwezigheid van Werner Hoyer, president van de EIB

47

   

point

Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

Verslag:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Verslag over het jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de EIB

[2018/2151(INI)]

Commissie begrotingscontrole

In aanwezigheid van Werner Hoyer, president van de EIB

94

Deadline

***I

point

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie begrotingscontrole

84

Deadline

***I

point

Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

Verslag:  Sven Giegold (A8-0421/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

92

Deadline

***I

point

Vaststelling van het programma Rechten en waarden

Verslag:  Bodil Valero (A8-0468/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

48

 

*

point

Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen

Verslag:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de Raad

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven