r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 januari 2019 17:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen J.M.G. (Annie) Schreijer-Pierik, A. (Antonio) Tajani e.a.
organisatie Europees Parlement (EP), CDA-delegatie Europees Parlement

17:00 - 23:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

43

Deadline

 

point

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Verslag:  Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Verslag over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

[2018/2153(INI)]

Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

De stemming vindt op woensdag plaats.

56

Deadline

***I

point

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

Verslag:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

[2017/0113(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

19

Deadline

 

point

Gendermainstreaming in het Europees Parlement

Verslag:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Verslag over gendermainstreaming in het Europees Parlement

[2018/2162(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

     

point

Korte presentaties van de volgende verslagen:

20

Deadline

   

-

Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Verslag over de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

[2018/2222(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

35

Deadline

   

-

Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector

Verslag:  Brian Hayes (A8-0378/2018)

Verslag over de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector

[2018/2086(INI)]

Commissie begrotingscontrole

15

Deadline

   

-

EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie

Verslag:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Verslag over de EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie

[2018/2155(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

32

Deadline

   

-

Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU

Verslag:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Verslag over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU

[2018/2095(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

26

     

-

Autonoom rijden in het Europees vervoer

Verslag:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Verslag over autonoom rijden in het Europees vervoer

[2018/2089(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

CDA-delegatie Europees Parlement

Het CDA is met vijf leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De CDA-leden maken deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Delegatieleider van het CDA is Esther de Lange.

Bij de EP-verkiezingen van 22 mei 2014 was Esther de Lange ook lijsttrekker. Voor deze verkiezing ging het CDA een lijstverbinding aan met de ChristenUnie/SGP.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven