r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rutte vindt 10.000 grensbewakers 'beetje wild'

donderdag 13 september 2018, 15:47
gewijzigd
Mark Rutte zwaait

DEN HAAG (ANP) - Een Europese grenspolitie met 10.000 medewerkers1, zoals voorzitter Jean-Claude Juncker2 van de Europese Commissie3 graag ziet, vindt premier Mark Rutte4 ,,wel een beetje wild". Het zou volgens hem ook wel ,,heel veel geld" gaan kosten.

Rutte zei dat tijdens een debat in de Tweede Kamer over de informele top van Europese staats- en regeringsleiders5 volgende week in het Oostenrijkse Salzburg. Hij zei voor versterking van de bewaking van de Europese buitengrenzen te zijn. Die moeten over voldoende capaciteit beschikken. Maar de lidstaten blijven ,,primair verantwoordelijk" voor de grensbewaking.

Volgens Juncker moet de in 2016 opgerichte Europese grens- en kustwacht6 groeien van 1300 tot 10.000 man. De organisatie zou ook meer bevoegdheden krijgen en centraal worden aangestuurd. Hij zei dat woensdag in zijn jaarlijkse beleidstoespraak in het Europees Parlement7.

,,Veel van de speech beviel mij", zei de premier. Hij kon zich goed vinden in onder meer Junckers woorden over Europese waarden, de handel en de interne markt. Ook prees hij het feit dat Juncker eerder deze zomer tijdens een overleg met de Amerikaanse president Donald Trump8 een handelsoorlog wist af te wenden.

Behalve de grensbewaking verschilt Rutte ook van mening met de voorzitter van de Europese Commissie over de uitbreiding van de taken van het Europees Openbaar Ministerie9 (EOM). Dat zou zich ook moeten gaan bezighouden met terrorismebestrijding. De premier ziet niets in zo'n uitbreiding van taken. ,,Zoals de voorstellen er nu liggen, willen we ze niet."

Delen


 • 1. 
  EUROPEAN COMMISSION
   
 • 2. 
  Jean-Claude Juncker (1954) was van 1 november 2014 tot 1 december 2019 voorzitter van de Europese Commissie. Hij werd op 15 juli 2014 gekozen. Juncker was in 1995-2013 minister-president van Luxemburg. Eerder was hij staatssecretaris en minister onder meer van financiën. Hij bekleedde daarnaast functies bij de Wereldbank en het IMF. In 2005-2013 was hij voorzitter van de eurogroep. Juncker is lid van de Christelijke Volkspartij en leidde een coalitie van christendemocraten en sociaaldemocraten. Hij is diverse malen onderscheiden met internationale prijzen, zoals de Walter Hallsteinprijs en de Karelsprijs.
   
 • 3. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 4. 
  Mark Rutte (1967) is sinds 14 oktober 2010 minister-president en minister van Algemene Zaken. Hij is sinds 2006 politiek leider van de VVD en in 2006, 2010, 2012, 2017 en 2021 lijsttrekker van zijn partij. In 2006- 2010 was hij in de Tweede Kamer fractievoorzitter van de VVD. De heer Rutte was van 17 juni 2004 tot 28 juni 2006 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met wetenschapsbeleid, beroepsonderwijs en studiefinanciering. Daarvoor was hij bijna twee jaar staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met onder andere volksverzekeringen, bijstand en arbeidsomstandigheden. De heer Rutte was eerder voorzitter van de JOVD en manager bij een werkmaatschappij van Unilever. Sinds 31 maart 2021 is de heer Rutte lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD.
   
 • 5. 
  Op 20 september 2018 vindt een informele bijeenkomst van de Europese Raad plaats. Alle regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid komen bijeen in Salzburg. Namens Nederland is minister-president Rutte aanwezig.
   
 • 6. 
  Het Europees Grenswachtagentschap (Frontex) ondersteunt en coördineert de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie. Lidstaten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de bewaking van buitengrenzen. Het agentschap vult de lidstaten waar nodig aan.
   
 • 7. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   
 • 8. 
  Donald Trump (1946) was van januari 2017 tot januari 2021 de 45e president van de Verenigde Staten. Hij was eerder eigenaar van een vastgoed- en amusementsbedrijf, met verder activiteiten op talrijke andere terreinen, variërend van spelletjes tot hypotheken. Op 8 november 2016 versloeg hij als Republikeinse kandidaat Hillary Clinton. In 2021 verloor hij de verkiezingen tegen Jo Biden.
   
 • 9. 
  Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is het onafhankelijk openbaar vervolgingsorgaan van de Europese Unie. Dit orgaan is bevoegd voor het onderzoeken, het vervolgen en het aanklagen bij de nationale rechter van strafbare feiten die de EU schade opleveren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om fraude en corruptie.
   

Terug naar boven