r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders, Salzburg

Salzburg, Oostenrijk
datum 19 september 2018 19:30 - 20 september 2018
plaats Salzburg, Oostenrijk
aanwezigen M. (Michel) Barnier, J.C. (Jean-Claude) Juncker e.a.
organisatie Europese Raad

Voornaamste agendapunten

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU komen op 19 en 20 september informeel bijeen in Salzburg. Zij zullen spreken over interne veiligheid, migratie en de brexit.

Gastheer voor deze top is Sebastian Kurz, bondskanselier van Oostenrijk, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, leidt de bijeenkomst. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean‑Claude Juncker, vertegenwoordigt hij de EU.

Remarks by President Donald Tusk ahead of the informal Salzburg summit

Uitnodiging van voorzitter Donald Tusk, 18 september 2018

Achtergrondnota

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN Interne veiligheid

De top maakt deel uit van de Leidersagenda en het centrale thema is binnenlandse veiligheid. De staatshoofden en regeringsleiders zullen de balans opmaken van de vorderingen met:

het verbeteren van de politiële en justitiële samenwerking

het versterken van de grensbeveiliging

het vergroten van de weerbaarheid in de cyberruimte

Leidersagendanota over interne veiligheid

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Leidersagenda (achtergrondinformatie)

Migratie

Aan de vooravond van de bijeenkomst komen de leiders bijeen voor een informeel werkdiner met migratie als belangrijkste onderwerp. De leiders zullen spreken over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Zij zullen ook evalueren hoe het staat met het verminderen van de irreguliere binnenkomsten en met de samenwerking met derde landen.

Infographics over migratie

Migratiebeleid van de EU (achtergrondinformatie)

Brexit

De top eindigt met een werklunch in EU‑27-samenstelling om de brexit te bespreken. Dit biedt de gelegenheid om de voortgang van de gesprekken met het VK te evalueren en de te volgen koers te bespreken. De 27 leiders zullen met name spreken over:

het toekomstige partnerschap tussen de EU en het VK

de wijze waarop de eindfase van de gesprekken moet worden ingericht, inclusief de mogelijkheid om in november nog een top te houden

de noodzaak van een juridisch werkbare noodoplossing voor Ierland

"Mag ik eraan herinneren dat het in ons aller belang is om de schade van de brexit te beperken? Helaas is een "no deal"-scenario nog steeds heel goed mogelijk."

Voorzitter Donald Tusk

Brexit (achtergrondinformatie)

De beraadslagingen tijdens de informele top zullen stof opleveren voor de volgende bijeenkomsten en conclusies van de Europese Raad.

Informatie over media-accreditatie en praktische inlichtingen voor journalisten vindt u in de informatienota voor de media en op de website van het Oostenrijkse voorzitterschap.

Informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders (website Oostenrijks voorzitterschap)

Programma

19/09/2018 19:30

Informeel diner van de staatshoofden en regeringsleiders

20/09/2018 08:45

Aankomsten

09:30

Werksessie

12:45

Groepsfoto

13:00

Werklunch over de brexit

15:00

Persconferentie met:

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie

Sebastian Kurz, bondskanselier van Oostenrijk


1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven