r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 10 september 2018.

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op 11 september 2018 om 16.30 vindt er een algemeen overleg plaats over het EU- wetsvoorstel “Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen”. Op dit EU-wetsvoorstel is een behandelvoorbehoud geplaatst door de Tweede Kamer.

De commissie LNV in de Tweede Kamer wil met de minister in gesprek over het standpunt van Nederland en bovendien hoe de minister voornemens is om de Kamer te informeren tijdens de onderhandelingen.

De aanleiding voor dit EU-voorstel is dat er al langere tijd het idee bestaat dat kleinere actoren in die keten vaak het slachtoffer zijn van oneerlijke handelspraktijken (OHP's). De Europese Commissie stelt dat landbouwproducenten bijzonder gevoelig zijn voor OHP's doordat het hen vaak ontbreekt aan onderhandelingsmacht ten opzichte van de onderhandelingsmacht van hun partners verderop in de keten.

Daarnaast vinden er in de commissie LNV ook twee besloten gesprekken plaats over onderzoeken over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid die in opdracht van de commissie worden uitgevoerd. De commissie hoopt met het onderzoek betere inzichten te verwerven over de effecten van het GLB voor Nederland. De gesprekken vinden plaats op 13 september 2018.

  • 11/09: Algemeen overleg EU-voorstel Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen
  • 13/09: Presentaties conceptresultaten onderzoek GLB

Terug naar boven