r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Staat van de Unie: Voorzitter Juncker geeft volgende week zijn toespraak

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 7 september 2018.

Op woensdag 12 september zal de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in het Europees Parlement in Straatsburg zijn vierde Staat van de Unie uitspreken.

 
banner
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

De toespraak van dit jaar komt in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 en in de context van het lopende debat over de toekomst van de Europese Unie met 27 lidstaten. In de toespraak van vorig jaar heeft voorzitter Juncker zijn visie over de ontwikkeling van de Europese Unie tot 2025 uiteengezet en een routekaart voor een meer verenigde, sterkere en democratischere Unie gepresenteerd. De toespraak ging vergezeld van concrete initiatieven op het gebied van handel, doorlichting van investeringen, cyberbeveiliging, industrie en data. Hierop voortbouwend zijn de nationale leiders bijeengekomen in Tallinn, Estland. Zij hebben overeenstemming bereikt over een Leidersagenda, een lijst van de dringendste kwesties en uitdagingen waarvoor oplossingen moeten worden gevonden vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019. Op de top in het Roemeense Sibiu op 9 mei 2019 zullen de nationale leiders naar verwachting toezeggen met hernieuwd elan te gaan werken aan een EU die resultaten boekt die voor de mensen echt belangrijk zijn.

Ook de toespraak van dit jaar zal vergezeld gaan van nieuwe voorstellen, waarbij de daad bij het woord wordt gevoegd. De voorzitter zal voorstellen presenteren die voor de burgers positieve resultaten kunnen opleveren tegen de tijd dat de top in Sibiu plaatsvindt, en de weg vrijmaken voor een breed debat in de aanloop naar de Europese verkiezingen.

Achtergrond

De toespraak over de Staat van de Unie luidt het begin in van de dialoog met het Europees Parlement en de Raad ter voorbereiding van het jaarlijks werkprogramma van de Commissie. De Staat van de Unie, die is verankerd in het Verdrag van Lissabon, maakt deel uit van het kaderakkoord van 2010 over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie. Volgens dat akkoord moeten de voorzitter en de eerste vicevoorzitter een intentieverklaring sturen aan de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad met een gedetailleerd overzicht van de maatregelen die de Europese Commissie denkt te nemen in de vorm van wetgeving en andere initiatieven. De toespraak over de Staat van de Unie wordt gevolgd door een plenair debat met de leden van het Europees Parlement. De eerste Staat van de Unie werd uitgesproken in 2010 na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

De voorbereidingen van voorzitter Juncker op de toespraak over de Staat van de Unie beginnen in juli. Er worden bijdragen verzameld uit de hele Commissie - de commissarissen, kabinetten, directeuren-generaal en EU-ambassadeurs. Vervolgens belegt voorzitter Juncker eind augustus een tweedaagse bijeenkomst met het college van commissarissen om de uitdagingen en prioriteiten voor het komende jaar te bespreken. Bij het opstellen van de toespraak raadpleegt voorzitter Juncker ook veel mensen buiten de instelling: hij praat met leiders in heel Europa en daarbuiten, de Conferentie van Voorzitters en politieke fracties in het Europees Parlement, ambassadeurs bij de EU, permanente vertegenwoordigers en toonaangevende Europese denktanks.

Voor meer informatie

Eerdere toespraken over de Staat van de Unie van voorzitter Juncker

IP/18/5502

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven