r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Adviesraad vindt dat Nederland nieuwe partners moet zoeken na brexit

vrijdag 7 september 2018, 8:52
gewijzigd
2 vlaggen. 1 van het Verenigd Koninkrijk 1 van de EU

DEN HAAG (ANP) - Met de brexit verliest Nederland in het Verenigd Koninkrijk een bondgenoot op belangrijke terreinen als de handelspolitiek en een doelmatig begrotingsbeheer. Daarom moet Nederland nieuwe partners zoeken en is een andere politieke koers nodig, schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die regering en parlement helpt het buitenlands beleid te bepalen.

De Tweede Kamer had om het onderzoek gevraagd om ,,de diplomatieke strategie uit te kunnen zetten''.

Heroriëntatie is volgens de raad bijvoorbeeld nodig omdat Nederland in de Europese Unie niet meer kan rekenen op Britse steun en ,,om onwelgevallige Duits-Franse plannen af te remmen''.

,,Nauwere samenwerking met grote lidstaten als Spanje en Italië is nodig. Vooroordelen over deze twee landen moet Nederland opzij zetten.

Een leiderschapsrol van Nederland onder gelijkgezinde, kleinere landen zoals België, Luxemburg, Zweden of de Baltische lidstaten is zinvol, maar kan geen meerderheden afdwingen'', aldus AIV.

Het adviesorgaan vindt dat Nederland het streven naar grotere Europese zelfredzaamheid op defensieterrein moet steunen na het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk als vooraanstaande militaire mogendheid binnen de EU. Hechtere samenwerking met Frankrijk ligt wat de raad betreft voor de hand.

Het Britse vertrek leidt ook tot een gat in de EU-begroting. Dus moet rekening worden gehouden met een hogere Nederlandse financiële afdracht aan de unie voor de periode 2021-2027.

Terug naar boven